برند آلبرتینی از زیرمجموعه‌های شرکت قدیمی و نام آشنای نهرین بوده و سعی می‌کند تا با تغیر روش سنتی تولید کفش در کشور، در ساخت محصولاتش که شامل کفش‌های طبی و ورزشی هستند، از فناوری‌های جدید استفاده کند.
دسته‌بندی
کفش ورزشی زنانه، کفش ورزشی مردانه، دمپایی زنانه، کفش ورزشی پسرانه، کفش ورزشی دخترانه و پسرانه، نیم بوت مردانه، کفش روزمره مردانه
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل خوشان کد 7718کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل خوشان کد 7718
  ٪۱۴ تخفیف
  آلبرتینی۲۰۰,۰۰۰تومان
  کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل خوشان کد 7718
  ۱۷۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پخش پرسپولیس
 • کفش مخصوص پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل زمرد کد 7635کفش مخصوص پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل زمرد کد 7635
  ٪۱۵ تخفیف
  آلبرتینی۲۰۹,۰۰۰تومان
  کفش مخصوص پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل زمرد کد 7635
  ۱۷۷,۶۵۰ تومان
  فروش توسط پخش پرسپولیس
 • کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل خوشان کد 7636کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل خوشان کد 7636
  ٪۸ تخفیف
  آلبرتینی۱۷۸,۰۰۰تومان
  کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل خوشان کد 7636
  ۱۶۳,۷۶۰ تومان
  فروش توسط پخش پرسپولیس
 • کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل میلان کد 7964کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل میلان کد 7964
  آلبرتینی
  کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل میلان کد 7964
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پویان
 • کفش مخصوص پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل ایتالیا کد 3446کفش مخصوص پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل ایتالیا کد 3446
  ٪۴۸ تخفیف تک سایز
  آلبرتینی۲۷۵,۴۰۰تومان
  کفش مخصوص پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل ایتالیا کد 3446
  ۱۴۳,۹۰۰ تومان
  فروش توسط پویان
 • کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل برلیانکفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل برلیان
  آلبرتینی
  کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل برلیان
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کفش نهرین
 • کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل برلیان کد 7622کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل برلیان کد 7622
  آلبرتینی
  کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل برلیان کد 7622
  ۲۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پخش پرسپولیس
 • کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل زمرد کد 7904کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل زمرد کد 7904
  ٪۲۳ تخفیف
  آلبرتینی۲۵۷,۰۰۰تومان
  کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل زمرد کد 7904
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پخش پرسپولیس
 • کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل ایلیا کد 7624 کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل ایلیا کد 7624
  ٪۲۵ تخفیف
  آلبرتینی۲۳۰,۰۰۰تومان
  کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل ایلیا کد 7624
  ۱۷۲,۵۰۰ تومان
  فروش توسط پخش پرسپولیس
 • کفش طبیعت گردی مردانه آلبرتینی مدل هیمالیا کد 8330کفش طبیعت گردی مردانه آلبرتینی مدل هیمالیا کد 8330
  آلبرتینی
  کفش طبیعت گردی مردانه آلبرتینی مدل هیمالیا کد 8330
  ۷۶۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پرستوی مهاجر
 • نیم بوت مردانه آلبرتینی کد 3084نیم بوت مردانه آلبرتینی کد 3084
  آلبرتینی
  نیم بوت مردانه آلبرتینی کد 3084
  ۱۷۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کفش نهرین
 • کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل رانر کد 3289کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل رانر کد 3289
  آلبرتینی
  کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل رانر کد 3289
  ۱۰۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کفش نهرین
 • کفش روزمره مردانه آلبرتینی مدل کامفورت کد 1602کفش روزمره مردانه آلبرتینی مدل کامفورت کد 1602
  آلبرتینی
  کفش روزمره مردانه آلبرتینی مدل کامفورت کد 1602
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کفش نهرین
 • کفش راحتی زنانه آلبرتینی مدل خوشان کد 8220کفش راحتی زنانه آلبرتینی مدل خوشان کد 8220
  ٪۲۰ تخفیف
  آلبرتینی۲۳۰,۰۰۰تومان
  کفش راحتی زنانه آلبرتینی مدل خوشان کد 8220
  ۱۸۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پخش پرسپولیس
 • کفش راحتی زنانه آلبرتینی مدل میترو کد 02کفش راحتی زنانه آلبرتینی مدل میترو کد 02
  آلبرتینی
  کفش راحتی زنانه آلبرتینی مدل میترو کد 02
  ۱۲۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کفش نهرین
 • کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل آلفا کد 02کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل آلفا کد 02
  آلبرتینی
  کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل آلفا کد 02
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کفش نهرین
 • کفش مخصوص پیاده روی آلبرتینی مدل باربد کد 03 کفش مخصوص پیاده روی آلبرتینی مدل باربد کد 03
  آلبرتینی
  کفش مخصوص پیاده روی آلبرتینی مدل باربد کد 03
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کفش نهرین
 • کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل ستیا کد 01کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل ستیا کد 01
  آلبرتینی
  کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل ستیا کد 01
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کفش نهرین
 • کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل شرایتون کد 8038کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل شرایتون کد 8038
  ٪۲۵ تخفیف
  آلبرتینی۳۱۷,۰۰۰تومان
  کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل شرایتون کد 8038
  ۲۳۷,۷۵۰ تومان
  فروش توسط پرستوی مهاجر
 • کفش مخصوص پیاده روی مردانه آلبرتینی کد 01کفش مخصوص پیاده روی مردانه آلبرتینی کد 01
  آلبرتینی
  کفش مخصوص پیاده روی مردانه آلبرتینی کد 01
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کفش نهرین
 • کفش مخصوص پیاده روی آلبرتینی مدل باربد کد 02 کفش مخصوص پیاده روی آلبرتینی مدل باربد کد 02
  آلبرتینی
  کفش مخصوص پیاده روی آلبرتینی مدل باربد کد 02
  ۱۸۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کفش نهرین
 • کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل ستاره کد 01کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل ستاره کد 01
  آلبرتینی
  کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل ستاره کد 01
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کفش نهرین
 • کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل رانا کد 7834کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل رانا کد 7834
  ٪۱۰ تخفیف
  آلبرتینی۲۱۹,۳۰۰تومان
  کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل رانا کد 7834
  ۱۹۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پویان
 • کفش راحتی زنانه آلبرتینی مدل میترو کد 01 کفش راحتی زنانه آلبرتینی مدل میترو کد 01
  آلبرتینی
  کفش راحتی زنانه آلبرتینی مدل میترو کد 01
  ۱۲۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کفش نهرین
 • کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل زمرد کد 7905کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل زمرد کد 7905
  آلبرتینی
  کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل زمرد کد 7905
  ۲۵۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پخش پرسپولیس
 • کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل MZR کد 8303کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل MZR کد 8303
  آلبرتینی
  کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل MZR کد 8303
  ۷۳۱,۸۰۰ تومان
  فروش توسط پویان
 • کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل آلفا کد 01کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل آلفا کد 01
  آلبرتینی
  کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل آلفا کد 01
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کفش نهرین
 • کفش مخصوص پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل رانا کد 7623کفش مخصوص پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل رانا کد 7623
  ٪۱۰ تخفیف
  آلبرتینی۱۹۰,۶۰۰تومان
  کفش مخصوص پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل رانا کد 7623
  ۱۷۱,۲۰۰ تومان
  فروش توسط پویان
 • کفش مخصوص پیاده روی پسرانه آلبرتینی مدل هومن کد 8037کفش مخصوص پیاده روی پسرانه آلبرتینی مدل هومن کد 8037
  آلبرتینی
  کفش مخصوص پیاده روی پسرانه آلبرتینی مدل هومن کد 8037
  ۲۶۱,۴۰۰ تومان
  فروش توسط پویان
 • کفش راحتی زنانه آلبرتینی مدل میترو کد 03کفش راحتی زنانه آلبرتینی مدل میترو کد 03
  آلبرتینی
  کفش راحتی زنانه آلبرتینی مدل میترو کد 03
  ۱۲۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کفش نهرین
 • کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل برلیان کد 02کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل برلیان کد 02
  آلبرتینی
  کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل برلیان کد 02
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کفش نهرین
 • کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل شرایتون کد 8306کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل شرایتون کد 8306
  آلبرتینی
  کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل شرایتون کد 8306
  ۳۳۲,۸۰۰ تومان
  فروش توسط پویان
 • کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل MZR کد 8304کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل MZR کد 8304
  آلبرتینی
  کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل MZR کد 8304
  ۷۳۱,۸۰۰ تومان
  فروش توسط پویان
 • کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل رانا کد 7835کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل رانا کد 7835
  ٪۱۰ تخفیف
  آلبرتینی۲۱۹,۳۰۰تومان
  کفش پیاده روی مردانه آلبرتینی مدل رانا کد 7835
  ۱۹۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پویان
 • کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل ستیا کد 04کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل ستیا کد 04
  آلبرتینی
  کفش مخصوص پیاده روی زنانه آلبرتینی مدل ستیا کد 04
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کفش نهرین
 • کفش مخصوص پیاده روی پسرانه آلبرتینی مدل شاپرک کد 01کفش مخصوص پیاده روی پسرانه آلبرتینی مدل شاپرک کد 01
  آلبرتینی
  کفش مخصوص پیاده روی پسرانه آلبرتینی مدل شاپرک کد 01
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کفش نهرین