کامنت

برند Comment ساخت ایران-فرانسه در سال 1399 در زمینه‌ی طراحی و تولید لوازم آرایشی فعالیت خود را آغاز نمود. این برند در راستای پیشبرد اهداف خود که کارآفرینی و شناساندن سلیقه‌ی ایرانی در بازارهای جهانی‌ است، با ایجاد کارگاه تولیدی فعالیت خود را ادامه داده و سعی بر تولید محصولات متنوع با مواد مرغوب را داشته است. از جمله محصولات تولیدی این برند می‌توان لاک ناخن درمدل و رنگ بندی متنوع، محلول آبرسان و آرایش پاک کن صورت، انواع لاک پاک کن است. لازم به ذکر است سبد آرایشی این برند درحال گسترش است.
کامنتلاک ناخن کامنت شماره 67
۱۰٪
کامنتلاک ناخن کامنت شماره 215
۱۰٪
کامنتلاک ناخن کامنت شماره 228
۱۰٪
کامنتلاک ناخن کامنت شماره 226
۱۰٪
کامنتلاک ناخن کامنت شماره 218
۱۰٪
کامنتلاک ناخن کامنت شماره 232
۱۰٪
کامنتلاک ناخن کامنت شماره 225
۱۰٪
کامنتلاک ناخن کامنت شماره 224
۱۰٪
کامنتلاک ناخن کامنت شماره 220
۱۰٪
کامنتلاک ناخن کامنت شماره 219
۱۰٪
کامنتلاک ناخن کامنت شماره 63
۱۰٪
کامنتلاک ناخن کامنت شماره 59
۱۰٪
کامنتلاک ناخن کامنت شماره 29
۱۰٪
کامنتلاک ناخن کامنت شماره 12
۱۰٪
کامنتلاک ناخن کامنت شماره 08
۱۰٪
کامنتلاک ناخن کامنت شماره 14
۱۰٪
کامنتلاک ناخن کامنت شماره 212
۱۰٪
کامنتلاک ناخن کامنت شماره 210
۱۰٪
کامنتتاپ کت ناخن کامنت مدل T.C
۱۰٪
کامنتلاک ناخن کامنت شماره 230
۱۰٪