برند دالاوین (دالاوی+وین) به معنی به رنگ دریا و با شعار برندی به وسعت دریا نشات گرفته از ذوق و هنر دو خواهر به نام‌های وحیده و مهدیه اکبری است که از کودکی همه اطراف را مثل یک بوم نقاشی می دیدند و از هر فرصتی برای خلق یک اثر هنری استفاده می کردند و بالاخره در اواخر سال 1392 کار خود را با طراحی روی کفش آغاز کردند و دالاوین را به عنوان اولین برند کفش‌های نقاشی شده با دست در ایران ثبت کردند.
دسته‌بندی
کفش روزمره زنانه، کیف زنانه، کوله پشتی زنانه و مردانه، کوله پشتی زنانه، کفش ورزشی زنانه و مردانه
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • کفش روزمره زنانه طرح دوربین کد V-5کفش روزمره زنانه طرح دوربین کد V-5
  دالاوین
  کفش روزمره زنانه طرح دوربین کد V-5
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین
 • کوله پشتی دالاوین طرح شب پر ستاره کد K-1کوله پشتی دالاوین طرح شب پر ستاره کد K-1
  دالاوین
  کوله پشتی دالاوین طرح شب پر ستاره کد K-1
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین
 • کوله پشتی دالاوین طرح دوربین کد K-6کوله پشتی دالاوین طرح دوربین کد K-6
  دالاوین
  کوله پشتی دالاوین طرح دوربین کد K-6
  ۱۵۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین
 • کفش روزمره زنانه دالاوین طرح دوربین کد V-2کفش روزمره زنانه دالاوین طرح دوربین کد V-2
  دالاوین
  کفش روزمره زنانه دالاوین طرح دوربین کد V-2
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین
 • کوله پشتی دالاوین طرح دوربین کد K-9کوله پشتی دالاوین طرح دوربین کد K-9
  دالاوین
  کوله پشتی دالاوین طرح دوربین کد K-9
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین
 • کفش روزمره زنانه دالاوین کد V-15کفش روزمره زنانه دالاوین کد V-15
  دالاوین
  کفش روزمره زنانه دالاوین کد V-15
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین
 • کفش روزمره زنانه دالاوین کد V-9کفش روزمره زنانه دالاوین کد V-9
  دالاوین
  کفش روزمره زنانه دالاوین کد V-9
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین
 • کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-11کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-11
  دالاوین
  کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-11
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین
 • کوله پشتی زنانه دالاوین طرح خیاطی کد K-7کوله پشتی زنانه دالاوین طرح خیاطی کد K-7
  دالاوین
  کوله پشتی زنانه دالاوین طرح خیاطی کد K-7
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین
 • کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-8کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-8
  دالاوین
  کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-8
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین
 • کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-6کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-6
  دالاوین
  کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-6
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین
 • کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-5کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-5
  دالاوین
  کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-5
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین
 • کفش روزمره زنانه دالاوین کد V-14کفش روزمره زنانه دالاوین کد V-14
  دالاوین
  کفش روزمره زنانه دالاوین کد V-14
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین
 • کوله پشتی دالاوین طرح دوربین کد K-14کوله پشتی دالاوین طرح دوربین کد K-14
  دالاوین
  کوله پشتی دالاوین طرح دوربین کد K-14
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین
 • کفش راحتی طرح جوکر کد V-12 کفش راحتی طرح جوکر کد V-12
  دالاوین
  کفش راحتی طرح جوکر کد V-12
  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین
 • کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-4کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-4
  دالاوین
  کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-4
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین
 • کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-3کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-3
  دالاوین
  کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-3
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین
 • کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-1کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-1
  دالاوین
  کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-1
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین
 • کفش روزمره زنانه دالاوین طرح وارونه کد V-6کفش روزمره زنانه دالاوین طرح وارونه کد V-6
  دالاوین
  کفش روزمره زنانه دالاوین طرح وارونه کد V-6
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین
 • کفش روزمره زنانه دالاوین کد V-7کفش روزمره زنانه دالاوین کد V-7
  دالاوین
  کفش روزمره زنانه دالاوین کد V-7
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین
 • کفش روزمره زنانه دالاوین کد V-8کفش روزمره زنانه دالاوین کد V-8
  دالاوین
  کفش روزمره زنانه دالاوین کد V-8
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین
 • کفش روزمره زنانه دالاوین طرح چشم کد V-10کفش روزمره زنانه دالاوین طرح چشم کد V-10
  دالاوین
  کفش روزمره زنانه دالاوین طرح چشم کد V-10
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین
 • کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-7کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-7
  دالاوین
  کیف دوشی زنانه دالاوین کد B-7
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دالاوین