دلفین

شـرکت دلفین آبی زاینده رود،  در سـال 1381  فعالیت خود را در زمینـه تولید ، فروش ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری انواع سیستم های تصفیه آب ( اولین تولید کننـــده در ایران )  اعم ازسیستم های تصفیه آب خانـگی ، نیمه صنعتی و صنعتــــی بصـــورت تبخیری حوضچه ، اسمزمعکوس( RO  ) و آیونایزر آغاز نموده است.و لازم به ذکر است، ثبت اختراع دستگاه سرشیری مدل 2L800  به نام این شرکت می باشد.

متاسفانه کالایی با شرایط مورد نظر شما موجود نیست
متاسفانه کالایی با شرایط مورد نظر شما موجود نیست