دلفین

شـرکت دلفین آبی زاینده رود،  در سـال 1381  فعالیت خود را در زمینـه تولید ، فروش ، نصب ، راه اندازی و بهره برداری انواع سیستم های تصفیه آب ( اولین تولید کننـــده در ایران )  اعم ازسیستم های تصفیه آب خانـگی ، نیمه صنعتی و صنعتــــی بصـــورت تبخیری حوضچه ، اسمزمعکوس( RO  ) و آیونایزر آغاز نموده است.و لازم به ذکر است، ثبت اختراع دستگاه سرشیری مدل 2L800  به نام این شرکت می باشد.