صنایع آموزشی

شرکت صنایع آموزشی متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان درسال1354 باهدف تامین نیازهای آموزش و پرورش تاسیس گردیدودرحال حاضربابیش از3000محصول دردوره ها و رشته‌های مختلف تحصیلی به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکننده‌های تجهیزات آموزشی درخاورمیانه تبدیل شده است.
متاسفانه کالایی با شرایط مورد نظر شما موجود نیست
متاسفانه کالایی با شرایط مورد نظر شما موجود نیست