الونسو

الونسو برند معتبر آرایشی و بهداشتی با هدف تامین رضایت مصرف‌کنندگان از تکنولوژی و منابع انسانی متخصص در داخل کشور با رسالت کمک به تولید ملی و رونق تولید شروع به عرضه کالای با کیفیت و قیمت مناسب در راستای حصول اطمینان از تولید تا مصرف در سرلوحه کار خود قرار داده است.