برند Fossil یک طراح و سازنده مدرن آمریکایی است که در سال 1984 توسط Tom Kartsotis تاسیس شده و در ریچاردسون تگزاس تاسیس شده است. فسیل موفقیت مالی خود را با مارک های زیر مجموعه خود بدست آورد و این موفقیت منجر به تولید خطوط ساعت‌سازی این برند گردید. در سال 2001 فسیل با طراح فیلیپ استارک در زمینه تولید ساعت همکاری کرد. این مجموعه شامل طراحی فوق‌العاده مدرن و جنبش منحصر به فرد است.

دسته‌بندی
ساعت عقربه ای زنانه، ساعت عقربه ای مردانه، ساعت عقربه ای زنانه و مردانه
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • ساعت مچی عقربه‌ای مردانه فسیل مدل ME1138ساعت مچی عقربه‌ای مردانه فسیل مدل ME1138
  Fossil
  ساعت مچی عقربه‌ای مردانه فسیل مدل ME1138
  ۵,۸۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای فسیل مدل CH2696ساعت مچی عقربه ای فسیل مدل CH2696
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای فسیل مدل CH2696
  ۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5280ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5280
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5280
  ۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4778ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4778
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4778
  ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4866ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4866
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4866
  ۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4736ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4736
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4736
  ۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4357ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4357
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4357
  ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4009ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4009
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4009
  ۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4735ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4735
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4735
  ۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES3466ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES3466
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES3466
  ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5183ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5183
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5183
  ۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4645ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4645
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4645
  ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل CH2701ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل CH2701
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل CH2701
  ۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4784ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4784
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4784
  ۴,۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4322ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4322
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4322
  ۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES2157ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES2157
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES2157
  ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5143ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5143
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5143
  ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4352ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4352
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4352
  ۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5120ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5120
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5120
  ۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4079ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4079
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4079
  ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4315ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4315
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4315
  ۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES3713ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES3713
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES3713
  ۳,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4205ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4205
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4205
  ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل CE1044ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل CE1044
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل CE1044
  ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4865ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4865
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4865
  ۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5063ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5063
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5063
  ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5272ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5272
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5272
  ۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4216ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4216
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4216
  ۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4813ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4813
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS4813
  ۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5274ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5274
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای مردانه فسیل مدل FS5274
  ۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل CH2716ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل CH2716
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل CH2716
  ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES3405ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES3405
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES3405
  ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4055ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4055
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4055
  ۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES3284ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES3284
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES3284
  ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES2197ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES2197
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES2197
  ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4032ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4032
  Fossil
  ساعت مچی عقربه ای زنانه فسیل مدل ES4032
  ۳,۱۷۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ویرا تجارت آرمان خاورمیانه