ایده ایجاد و گسترش برند (GRAY خاکستری ) سال‌ها با بنیان گذارانش همراه بود تا اینکه در سال 1397 سنگ بنای آن با تمرکز بر طراحی و تولید محصولات پوشیدنی نوآورانه ایرانی گذاشته شد. GRAY به بنیان‌گذاری حسین احمدی به عنوان طراح و مدیر خلاقیت و زینب عسکریان به عنوان مدیر ارشد اجرایی با شعار THROUGH REALITY شروع به فعالیت نمود و همواره این ارزش ها را مد نظر داشته‌اند که : «خاکستری به دنبال آن است که حس واقعیت و زیبایی را در میان مخاطبانش فراهم کند. ارزش‌های خاکستری در کارهایش، اصالت،کیفیت. سادگی، دوام، تفاوت، تفاوت و تفاوت بوده است.
دسته‌بندی
پیراهن مردانه، تی شرت و پولوشرت زنانه، سویشرت و هودی مردانه، تی شرت و پولوشرت مردانه، شومیز زنانه، سویشرت و هودی زنانه
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • سویشرت زنانه گری مدل GW22سویشرت زنانه گری مدل GW22
  ٪۲۰ تخفیف
  گری۵۳۴,۰۰۰تومان
  سویشرت زنانه گری مدل GW22
  ۴۲۷,۲۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • سویشرت مردانه گری مدل GW22سویشرت مردانه گری مدل GW22
  ٪۲۰ تخفیف تک سایز
  گری۵۳۴,۰۰۰تومان
  سویشرت مردانه گری مدل GW22
  ۴۲۷,۲۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • سویشرت مردانه گری مدل GW23سویشرت مردانه گری مدل GW23
  ٪۲۰ تخفیف
  گری۵۳۴,۰۰۰تومان
  سویشرت مردانه گری مدل GW23
  ۴۲۷,۲۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • سویشرت مردانه گری مدل GW21سویشرت مردانه گری مدل GW21
  ٪۲۰ تخفیف
  گری۵۳۴,۰۰۰تومان
  سویشرت مردانه گری مدل GW21
  ۴۲۷,۲۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • سویشرت مردانه گری مدل GW24سویشرت مردانه گری مدل GW24
  ٪۲۰ تخفیف
  گری۵۳۴,۰۰۰تومان
  سویشرت مردانه گری مدل GW24
  ۴۲۷,۲۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • پیراهن آستین بلند مردانه گری مدل GW20پیراهن آستین بلند مردانه گری مدل GW20
  گری
  پیراهن آستین بلند مردانه گری مدل GW20
  ۵۳۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • سویشرت مردانه گری مدل GW21سویشرت مردانه گری مدل GW21
  ٪۲۰ تخفیف
  گری۵۳۴,۰۰۰تومان
  سویشرت مردانه گری مدل GW21
  ۴۲۷,۲۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • سویشرت زنانه گری مدل GW24سویشرت زنانه گری مدل GW24
  ٪۲۰ تخفیف
  گری۵۳۴,۰۰۰تومان
  سویشرت زنانه گری مدل GW24
  ۴۲۷,۲۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • پیراهن مردانه گری مدل GW15پیراهن مردانه گری مدل GW15
  گری
  پیراهن مردانه گری مدل GW15
  ۵۳۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • پیراهن مردانه گری مدل GW16پیراهن مردانه گری مدل GW16
  گری
  پیراهن مردانه گری مدل GW16
  ۵۳۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • سویشرت زنانه گری مدل GW23سویشرت زنانه گری مدل GW23
  ٪۲۰ تخفیف
  گری۵۳۴,۰۰۰تومان
  سویشرت زنانه گری مدل GW23
  ۴۲۷,۲۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • شومیز زنانه گری مدل GW15شومیز زنانه گری مدل GW15
  گری
  شومیز زنانه گری مدل GW15
  ۵۳۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • پیراهن مردانه گری مدل GW14پیراهن مردانه گری مدل GW14
  گری
  پیراهن مردانه گری مدل GW14
  ۵۳۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • تی شرت زنانه گری مدل SEE THROUGHتی شرت زنانه گری مدل SEE THROUGH
  گری
  تی شرت زنانه گری مدل SEE THROUGH
  ۱۹۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • تی شرت زنانه گری مدل WHATS NORMALتی شرت زنانه گری مدل WHATS NORMAL
  گری
  تی شرت زنانه گری مدل WHATS NORMAL
  ۱۹۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • پیراهن مردانه گری مدل GW18پیراهن مردانه گری مدل GW18
  گری
  پیراهن مردانه گری مدل GW18
  ۵۳۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • تیشرت مردانه گری مدل GW27تیشرت مردانه گری مدل GW27
  گری
  تیشرت مردانه گری مدل GW27
  ۱۹۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • شومیز زنانه گری مدل GW14شومیز زنانه گری مدل GW14
  گری
  شومیز زنانه گری مدل GW14
  ۵۳۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • تی شرت زنانه گری مدل MOONتی شرت زنانه گری مدل MOON
  گری
  تی شرت زنانه گری مدل MOON
  ۱۹۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • تیشرته مردانه گری مدل GW26تیشرته مردانه گری مدل GW26
  گری
  تیشرته مردانه گری مدل GW26
  ۱۹۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • تیشرت مردانه گری مدل WHATS NORMALتیشرت مردانه گری مدل WHATS NORMAL
  گری
  تیشرت مردانه گری مدل WHATS NORMAL
  ۱۹۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • شومیز زنانه گری مدل GW16شومیز زنانه گری مدل GW16
  گری
  شومیز زنانه گری مدل GW16
  ۵۳۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • پیراهن مردانه گری مدل GW17پیراهن مردانه گری مدل GW17
  گری
  پیراهن مردانه گری مدل GW17
  ۵۳۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • تی شرت زنانه گری مدل GW27تی شرت زنانه گری مدل GW27
  گری
  تی شرت زنانه گری مدل GW27
  ۱۹۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل SEE THROUGHتیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل SEE THROUGH
  گری
  تیشرت آستین کوتاه مردانه گری مدل SEE THROUGH
  ۱۹۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • تی شرت زنانه گری مدل GW26تی شرت زنانه گری مدل GW26
  گری
  تی شرت زنانه گری مدل GW26
  ۱۹۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • تیشرت مردانه گری مدل moonتیشرت مردانه گری مدل moon
  گری
  تیشرت مردانه گری مدل moon
  ۱۹۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه
 • پیراهن مردانه گری مدل GW19پیراهن مردانه گری مدل GW19
  گری
  پیراهن مردانه گری مدل GW19
  ۵۰۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خاکسترانه