چرم خاطره

چرم خاطره فعالیت خودرا درزمینه تولید، توزیع و فروش چرم طبیعی، کیف چرمی و مصنوعی درسال 1384 آغاز نمود و در طول سال‌ها فعالیت مستمر درزمینه تولید چرم طبیعی، کیفهای چرمی، اداری، تبلیغاتی و با اتکا به مدیریت روز پیوسته کوشیده است بسیار متفاوت باشد و سعی نموده بنا به ذوق و سلیقه ایرانیان عمل نمایند. ما درطول سالیان توانسته‌ایم از طریق حفظ ارتباط مستمر با بازارهای داخل همواره از موجودی کافی برای ارائه خدمت به مشتری بر خوردار باشیم. بدین ترتیب آن چه را در این مجال به‌عنوان معرفی وظایف حرفه‌ای خود مورد تاکید قرار می‌دهیم این است که در تمام طول ساعات روز و شب پاسخگو خواهیم بود و فعالیت خود را با بالاترین سرعت و دقت انجام خواهیم داد.