برند کیان تن پوش در سال ۱۳۶۵ تأسیس شد. این مجموعه با هدف تولید لباس زیر فعالیت خود را با نام تجاری «کیان» آغاز کرده و در ادامه با نام های «مای کیان»، «کیانام» و سپس «کیان تن پوش» توسعه یافت و هم‌چنین برندهای «نیکی» و «بکام» و … از برندهای این مجموعه تولیدی هستند.

دسته‌بندی
شورت مردانه، زیرپوش مردانه، ست لباس راحتی دخترانه، زیرپوش پسرانه، تاپ و تونیک دخترانه
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • شورت مردانه کیان تن پوش مدل Trunk GDR مجموعه 2 عددیشورت مردانه کیان تن پوش مدل Trunk GDR مجموعه 2 عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش مدل Trunk GDR مجموعه 2 عددی
  ۹۶,۶۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش مدل Trunk GG مجموعه 2 عددیشورت مردانه کیان تن پوش مدل Trunk GG مجموعه 2 عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش مدل Trunk GG مجموعه 2 عددی
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • ست لباس زیر مردانه کیان تن پوش مدل Classic W کد 002 مجموعه 2 عددیست لباس زیر مردانه کیان تن پوش مدل Classic W کد 002 مجموعه 2 عددی
  کیان تن پوش
  ست لباس زیر مردانه کیان تن پوش مدل Classic W کد 002 مجموعه 2 عددی
  ۲۲۵,۴۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش مدل GTG070 مجموعه ۲ عددیشورت مردانه کیان تن پوش مدل GTG070 مجموعه ۲ عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش مدل GTG070 مجموعه ۲ عددی
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • زیرپوش مردانه کیان تن پوش مدل U Neck Shirt Classic Wزیرپوش مردانه کیان تن پوش مدل U Neck Shirt Classic W
  کیان تن پوش
  زیرپوش مردانه کیان تن پوش مدل U Neck Shirt Classic W
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مشهدسولی
 • شورت مردانه کیان تن پوش کد 073 مجموعه 6 عددیشورت مردانه کیان تن پوش کد 073 مجموعه 6 عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش کد 073 مجموعه 6 عددی
  ۳۲۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش مدل Trunk BicNBN مجموعه ۲ عددیشورت مردانه کیان تن پوش مدل Trunk BicNBN مجموعه ۲ عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش مدل Trunk BicNBN مجموعه ۲ عددی
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • ست لباس زیر مردانه کیان تن پوش مدل Classic W کد 003 مجموعه 2 عددیست لباس زیر مردانه کیان تن پوش مدل Classic W کد 003 مجموعه 2 عددی
  کیان تن پوش
  ست لباس زیر مردانه کیان تن پوش مدل Classic W کد 003 مجموعه 2 عددی
  ۲۲۱,۲۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش مدل Slip Pine GGT مجموعه 3 عددیشورت مردانه کیان تن پوش مدل Slip Pine GGT مجموعه 3 عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش مدل Slip Pine GGT مجموعه 3 عددی
  ۱۳۴,۴۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش مدل GR072 مجموعه ۲ عددیشورت مردانه کیان تن پوش مدل GR072 مجموعه ۲ عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش مدل GR072 مجموعه ۲ عددی
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش مدل Boxer W بسته دو عددیشورت مردانه کیان تن پوش مدل Boxer W بسته دو عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش مدل Boxer W بسته دو عددی
  ۹۵,۲۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش مدل BNB مجموعه 2 عددیشورت مردانه کیان تن پوش مدل BNB مجموعه 2 عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش مدل BNB مجموعه 2 عددی
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش مدل TRin SBM مجموعه 2 عددیشورت مردانه کیان تن پوش مدل TRin SBM مجموعه 2 عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش مدل TRin SBM مجموعه 2 عددی
  ۱۰۰,۸۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش مدل GG مجموعه 2 عددیشورت مردانه کیان تن پوش مدل GG مجموعه 2 عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش مدل GG مجموعه 2 عددی
  ۸۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش مدل Trunk NBبسته دو عددیشورت مردانه کیان تن پوش مدل Trunk NBبسته دو عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش مدل Trunk NBبسته دو عددی
  ۹۶,۶۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش کد HGR064 مجموعه ۲ عددیشورت مردانه کیان تن پوش کد HGR064 مجموعه ۲ عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش کد HGR064 مجموعه ۲ عددی
  ۱۱۰,۶۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش مدل Trunk BicGG مجموعه ۲ عددیشورت مردانه کیان تن پوش مدل Trunk BicGG مجموعه ۲ عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش مدل Trunk BicGG مجموعه ۲ عددی
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش مدل NBN0074 مجموعه ۲ عددیشورت مردانه کیان تن پوش مدل NBN0074 مجموعه ۲ عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش مدل NBN0074 مجموعه ۲ عددی
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش کد NBT063 مجموعه ۲ عددیشورت مردانه کیان تن پوش کد NBT063 مجموعه ۲ عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش کد NBT063 مجموعه ۲ عددی
  ۱۰۶,۴۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • زیرپوش مردانه کیان تن پوش کد 4654 مجموعه ۳ عددیزیرپوش مردانه کیان تن پوش کد 4654 مجموعه ۳ عددی
  کیان تن پوش
  زیرپوش مردانه کیان تن پوش کد 4654 مجموعه ۳ عددی
  ۱۹۵,۳۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش کد 010 بسته ۴ عددیشورت مردانه کیان تن پوش کد 010 بسته ۴ عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش کد 010 بسته ۴ عددی
  ۱۹۰,۴۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • زیرپوش آستین دار مردانه کیان تن پوش مدل 757729 مجموعه 6 عددیزیرپوش آستین دار مردانه کیان تن پوش مدل 757729 مجموعه 6 عددی
  کیان تن پوش
  زیرپوش آستین دار مردانه کیان تن پوش مدل 757729 مجموعه 6 عددی
  ۴۰۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش مدل Trunk Bic All In One کد 032 مجموعه 6 عددیشورت مردانه کیان تن پوش مدل Trunk Bic All In One کد 032 مجموعه 6 عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش مدل Trunk Bic All In One کد 032 مجموعه 6 عددی
  ۳۲۷,۶۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • زیرپوش آستین دار مردانه کیان تن پوش مدل 710332زیرپوش آستین دار مردانه کیان تن پوش مدل 710332
  کیان تن پوش
  زیرپوش آستین دار مردانه کیان تن پوش مدل 710332
  ۶۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش مدل Slip Pine RBN مجموعه 3 عددیشورت مردانه کیان تن پوش مدل Slip Pine RBN مجموعه 3 عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش مدل Slip Pine RBN مجموعه 3 عددی
  ۱۳۴,۴۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش مدل RG مجموعه 2 عددیشورت مردانه کیان تن پوش مدل RG مجموعه 2 عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش مدل RG مجموعه 2 عددی
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • ست شورت و زیرپوش مردانه کیان تن پوش کد 046 بسته 6 عددیست شورت و زیرپوش مردانه کیان تن پوش کد 046 بسته 6 عددی
  کیان تن پوش
  ست شورت و زیرپوش مردانه کیان تن پوش کد 046 بسته 6 عددی
  ۶۷۶,۲۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش مدل Slash RGG مجموعه ۳ عددیشورت مردانه کیان تن پوش مدل Slash RGG مجموعه ۳ عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش مدل Slash RGG مجموعه ۳ عددی
  ۱۲۸,۱۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش مدل TRin BRP مجموعه 2 عددیشورت مردانه کیان تن پوش مدل TRin BRP مجموعه 2 عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش مدل TRin BRP مجموعه 2 عددی
  ۱۰۰,۸۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش مدل TRin MBM مجموعه 2 عددیشورت مردانه کیان تن پوش مدل TRin MBM مجموعه 2 عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش مدل TRin MBM مجموعه 2 عددی
  ۱۰۰,۸۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش کد 068 مجموعه 6 عددیشورت مردانه کیان تن پوش کد 068 مجموعه 6 عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش کد 068 مجموعه 6 عددی
  ۳۴۴,۴۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش کد 020 بسته 6 عددیشورت مردانه کیان تن پوش کد 020 بسته 6 عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش کد 020 بسته 6 عددی
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش کد GTG062 مجموعه ۲ عددیشورت مردانه کیان تن پوش کد GTG062 مجموعه ۲ عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش کد GTG062 مجموعه ۲ عددی
  ۱۰۶,۴۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش مدل RG مجموعه 2 عددیشورت مردانه کیان تن پوش مدل RG مجموعه 2 عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش مدل RG مجموعه 2 عددی
  ۹۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • شورت مردانه کیان تن پوش مدل Trunk BicGR مجموعه ۲ عددیشورت مردانه کیان تن پوش مدل Trunk BicGR مجموعه ۲ عددی
  کیان تن پوش
  شورت مردانه کیان تن پوش مدل Trunk BicGR مجموعه ۲ عددی
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش
 • زیرپوش رکابی مردانه کیان تن پوش مدل A Shirt Classic W بسته ۳ عددیزیرپوش رکابی مردانه کیان تن پوش مدل A Shirt Classic W بسته ۳ عددی
  کیان تن پوش
  زیرپوش رکابی مردانه کیان تن پوش مدل A Shirt Classic W بسته ۳ عددی
  ۱۹۳,۲۰۰ تومان
  فروش توسط تولیدی کیان تن پوش