لورآلپنکیک لورآل  شماره B6
۶۹٪
لورآلبرس آرایشی لورآل مدل F40
۶۱٪