این برند در سال 1881 با نوآوری و تکنولوژی تاسیس شد. موادو، رهبر یک گروه ساعت‌سازی است و هم‌چنین یک مارک رویاپرداز که در کوهستان‌های سوییس در سال 1881 تاسیس گردید. این برند با انواع مدل‌های زیبا و صفحات مخصوص به خود شناخته شده است و بیش از 200 جایزه بین‌المللی را به خود اختصاص داده است. این جوایز بیشتر به دلیل طراحی ساعت و تکنولوژی موتور ساعت دریافت گردیده است. این برند هم‌اکنون نیز به دنبال تکاپو و طراحی خاص ساعت است.

دسته‌بندی
ساعت عقربه ای زنانه، ساعت عقربه ای مردانه
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607064ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607064
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607064
  ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607205ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607205
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607205
  ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0607198ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0607198
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0607198
  ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0607088ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0607088
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0607088
  ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گنجینه ساعت استار
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0606382ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0606382
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0606382
  ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606946ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606946
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606946
  ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط زمان نما
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0607014ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0607014
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0607014
  ۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0606165
  ٪۱۰ تخفیف
  Movado۱۱,۹۵۰,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0606165
  ۱۰,۷۵۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607184ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607184
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607184
  ۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0606163ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0606163
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0606163
  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 3680044ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 3680044
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 3680044
  ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0606896
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0606896
  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606618ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606618
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606618
  ۱۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606538ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606538
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606538
  ۷,۹۹۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط زمان نما
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0607194ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0607194
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0607194
  ۷,۶۴۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606394ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606394
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606394
  ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط زمان نما
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606784ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606784
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606784
  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606404ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606404
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606404
  ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607176ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607176
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607176
  ۱۰,۵۰۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607090ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607090
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607090
  ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606897ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606897
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606897
  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0606781ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0606781
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0606781
  ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0606403ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0606403
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0606403
  ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607157ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607157
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607157
  ۱۰,۵۰۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0607120ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0607120
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0607120
  ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0605870ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0605870
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0605870
  ۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607092ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607092
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607092
  ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606574ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606574
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0606574
  ۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط زمان نما
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607086ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607086
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607086
  ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607206ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607206
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607206
  ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط شاپ کو
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه مووادو مدل 0607176ساعت مچی عقربه ای زنانه مووادو مدل 0607176
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه مووادو مدل 0607176
  ۱۰,۵۰۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607183ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607183
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607183
  ۸,۹۸۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0607088ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0607088
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای مردانه موادو مدل 0607088
  ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607090ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607090
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607090
  ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه مووادو مدل 0607015ساعت مچی عقربه ای زنانه مووادو مدل 0607015
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه مووادو مدل 0607015
  ۷,۵۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607089ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607089
  Movado
  ساعت مچی عقربه ای زنانه موادو مدل 0607089
  ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نمایشگاه ساعت حاج صباغ