"ان بی بی" یکی از برندهای معتبر لباس زیر در خاورمیانه است؛ قدمت این برند به 43 سال میرسد، این برند به صورت رسمی از ۲۰ سال گذشته فعالیت خود را در ایران آغاز نموده است که از حدود دو سال گذشته مالکیت آن به صورت کلی به ایران انتقال داده شده است.
دسته‌بندی
سوتین زنانه، ست لباس زیر زنانه، لباس خواب زنانه، گن زنانه، شورت زنانه
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4219-80ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4219-80
  NBB
  ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4219-80
  ۵۵۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4387-59ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4387-59
  NBB
  ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4387-59
  ۵۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • لباس خواب زنانه ان بی بی مدل 3820-99لباس خواب زنانه ان بی بی مدل 3820-99
  NBB
  لباس خواب زنانه ان بی بی مدل 3820-99
  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4342-70ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4342-70
  NBB
  ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4342-70
  ۵۹۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4269-67ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4269-67
  NBB
  ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4269-67
  ۵۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4489-99ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4489-99
  NBB
  ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4489-99
  ۵۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • لباس خواب زنانه ان بی بی مدل 3888-67لباس خواب زنانه ان بی بی مدل 3888-67
  NBB
  لباس خواب زنانه ان بی بی مدل 3888-67
  ۷۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4386-59ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4386-59
  NBB
  ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4386-59
  ۵۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • لباس خواب زنانه ان بی بی مدل 3223-81لباس خواب زنانه ان بی بی مدل 3223-81
  NBB
  لباس خواب زنانه ان بی بی مدل 3223-81
  ۸۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4569-99ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4569-99
  NBB
  ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4569-99
  ۵۷۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4342-01ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4342-01
  NBB
  ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4342-01
  ۵۹۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4224-84ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4224-84
  NBB
  ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4224-84
  ۵۵۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • سوتین زنانه ان بی بی مدل 1204-01سوتین زنانه ان بی بی مدل 1204-01
  NBB
  سوتین زنانه ان بی بی مدل 1204-01
  ۲۸۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • سوتین زنانه ان بی بی مدل 3581-01سوتین زنانه ان بی بی مدل 3581-01
  NBB
  سوتین زنانه ان بی بی مدل 3581-01
  ۲۸۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • لباس خواب زنانه ان بی بی مدل 3963-99لباس خواب زنانه ان بی بی مدل 3963-99
  NBB
  لباس خواب زنانه ان بی بی مدل 3963-99
  ۶۳۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • لباس خواب زنانه ان بی بی مدل 3890-88لباس خواب زنانه ان بی بی مدل 3890-88
  NBB
  لباس خواب زنانه ان بی بی مدل 3890-88
  ۶۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4618-Blackست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4618-Black
  NBB
  ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4618-Black
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4489-01ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4489-01
  NBB
  ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4489-01
  ۵۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4416-MCست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4416-MC
  NBB
  ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4416-MC
  ۵۵۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4422-99ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4422-99
  NBB
  ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4422-99
  ۴۹۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • سوتین زنانه ان بی بی مدل 355-01سوتین زنانه ان بی بی مدل 355-01
  NBB
  سوتین زنانه ان بی بی مدل 355-01
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • سوتین زنانه ان بی بی مدل 3545-01سوتین زنانه ان بی بی مدل 3545-01
  NBB
  سوتین زنانه ان بی بی مدل 3545-01
  ۲۸۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • سوتین زنانه ان بی بی مدل 1204-99سوتین زنانه ان بی بی مدل 1204-99
  NBB
  سوتین زنانه ان بی بی مدل 1204-99
  ۲۸۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4224-99ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4224-99
  NBB
  ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4224-99
  ۵۵۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • لباس خواب زنانه ان بی بی مدل 3928-01لباس خواب زنانه ان بی بی مدل 3928-01
  NBB
  لباس خواب زنانه ان بی بی مدل 3928-01
  ۸۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • سوتین زنانه ان بی بی مدل 3533-99سوتین زنانه ان بی بی مدل 3533-99
  NBB
  سوتین زنانه ان بی بی مدل 3533-99
  ۲۸۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • سوتین زنانه ان بی بی مدل 3694-46سوتین زنانه ان بی بی مدل 3694-46
  NBB
  سوتین زنانه ان بی بی مدل 3694-46
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4425-71ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4425-71
  NBB
  ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4425-71
  ۵۴۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • سوتین زنانه ان بی بی مدل 1204-07سوتین زنانه ان بی بی مدل 1204-07
  NBB
  سوتین زنانه ان بی بی مدل 1204-07
  ۲۸۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • شورت زنانه ان بی بی مدل 1914-59 مجموعه 3 عددیشورت زنانه ان بی بی مدل 1914-59 مجموعه 3 عددی
  NBB
  شورت زنانه ان بی بی مدل 1914-59 مجموعه 3 عددی
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • سوتین زنانه ان بی بی مدل 355-07سوتین زنانه ان بی بی مدل 355-07
  NBB
  سوتین زنانه ان بی بی مدل 355-07
  ۲۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4352-99ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4352-99
  NBB
  ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4352-99
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • سوتین زنانه ان بی بی مدل 1206-99سوتین زنانه ان بی بی مدل 1206-99
  NBB
  سوتین زنانه ان بی بی مدل 1206-99
  ۲۸۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • سوتین زنانه ان بی بی مدل 3694-99سوتین زنانه ان بی بی مدل 3694-99
  NBB
  سوتین زنانه ان بی بی مدل 3694-99
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4224-67ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4224-67
  NBB
  ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4224-67
  ۵۵۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل
 • ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4118-99ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4118-99
  NBB
  ست شورت و سوتین زنانه ان بی بی مدل 4118-99
  ۴۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط دیجی‌استایل