نیکا تک

در سال 1387 فعالیت تولیدی خود را در زمینه تولید لباس زیر آغاز نمود که در مدت زمانی کوتاه با توسعه کیفی و کمی محصولات خود و ارتقا آن به انواع لباس ‌زیر و از سوی دیگر جلب رضایت و اطمینان مصرف‌کنندگان توانست خود را به عنوان پیشرو بازار در این صنعت مطرح نموده و بازار داخلی کشور را از محصولات همتایان خارجی بی نیاز نماید.
در حال بارگذاری