برند پاما از سال 1353 با هدف تولید انواع کفش‌های مورد نیاز آحاد مردم تاسیس گردید، توانست از سال 1372 راهبرد توسعه صادرات را در کنار سیاست حضور فعال در بازار داخلی در دستور کار خود قرار داد. از نتایج این راهبرد، افزایش سهم بازار این شرکت در بازارهای جهانی و روند رو به رشد صادرات آن در بازارهای هدف و در نتیجه معرفی این برند به عنوان صادرکننده نمونه کشوری در شش دوره گذشته و هم‌چنین به معرفی به عنوان تولیدکننده نمونه داخلی در روز صنعت و معدن در سال 1388 را می‌توان نام برد.

دسته‌بندی
دمپایی مردانه، دمپایی زنانه، کفش رسمی مردانه، کفش ورزشی پسرانه، صندل پسرانه، صندل مردانه، دمپایی دخترانه، بوت پسرانه، دمپایی پسرانه، نیم بوت پسرانه، کفش رسمی پسرانه، صندل زنانه، کفش ورزشی زنانه، بوت مردانه
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • دمپایی مردانه پاما کد 287دمپایی مردانه پاما کد 287
  پاما
  دمپایی مردانه پاما کد 287
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • دمپایی مردانه پاما کد 007دمپایی مردانه پاما کد 007
  پاما
  دمپایی مردانه پاما کد 007
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • دمپایی زنانه پاما کد 1037Sدمپایی زنانه پاما کد 1037S
  پاما
  دمپایی زنانه پاما کد 1037S
  ۸۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • دمپایی مردانه پاما کد 002دمپایی مردانه پاما کد 002
  پاما
  دمپایی مردانه پاما کد 002
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • دمپایی پسرانه پاما کد 2022دمپایی پسرانه پاما کد 2022
  پاما
  دمپایی پسرانه پاما کد 2022
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • دمپایی زنانه پاما کد 1038Sدمپایی زنانه پاما کد 1038S
  پاما
  دمپایی زنانه پاما کد 1038S
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • صندل مردانه پاما مدل آ 315 کد 4280صندل مردانه پاما مدل آ 315 کد 4280
  ٪۱۱ تخفیف
  پاما۱۰۴,۶۰۰تومان
  صندل مردانه پاما مدل آ 315 کد 4280
  ۹۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پویان
 • صندل مردانه پاما مدل آ 315 کد 4281صندل مردانه پاما مدل آ 315 کد 4281
  ٪۵ تخفیف
  پاما۱۰۴,۶۰۰تومان
  صندل مردانه پاما مدل آ 315 کد 4281
  ۹۹,۳۷۰ تومان
  فروش توسط پویان
 • کفش مردانه پاما کد 573ABکفش مردانه پاما کد 573AB
  پاما
  کفش مردانه پاما کد 573AB
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لالیگا
 • کفش مخصوص پیاده روی زنانه پاما کد 352ABکفش مخصوص پیاده روی زنانه پاما کد 352AB
  پاما
  کفش مخصوص پیاده روی زنانه پاما کد 352AB
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لالیگا
 • دمپایی مردانه پاما کد 004دمپایی مردانه پاما کد 004
  پاما
  دمپایی مردانه پاما کد 004
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • صندل پسرانه پاما مدل کا 329 کد 4294صندل پسرانه پاما مدل کا 329 کد 4294
  پاما
  صندل پسرانه پاما مدل کا 329 کد 4294
  ۱۹۹,۷۰۰ تومان
  فروش توسط پویان
 • دمپایی مردانه پاما کد 310دمپایی مردانه پاما کد 310
  پاما
  دمپایی مردانه پاما کد 310
  ۳۷,۵۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • دمپایی زنانه پاما کد 213دمپایی زنانه پاما کد 213
  پاما
  دمپایی زنانه پاما کد 213
  ۳۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • دمپایی زنانه پاما کد 1039دمپایی زنانه پاما کد 1039
  پاما
  دمپایی زنانه پاما کد 1039
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • صندل پسرانه پاما کد 483ABصندل پسرانه پاما کد 483AB
  پاما
  صندل پسرانه پاما کد 483AB
  ۵۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لالیگا
 • دمپایی پسرانه پاما کد 2080دمپایی پسرانه پاما کد 2080
  پاما
  دمپایی پسرانه پاما کد 2080
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • صندل پسرانه پاما مدل ای 316 کد 4284صندل پسرانه پاما مدل ای 316 کد 4284
  پاما
  صندل پسرانه پاما مدل ای 316 کد 4284
  ۱۸۹,۷۰۰ تومان
  فروش توسط پویان
 • دمپایی دخترانه پاما کد 460دمپایی دخترانه پاما کد 460
  پاما
  دمپایی دخترانه پاما کد 460
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • صندل مردانه پاما مدل آ 315 کد 4282صندل مردانه پاما مدل آ 315 کد 4282
  ٪۱۱ تخفیف
  پاما۱۰۴,۶۰۰تومان
  صندل مردانه پاما مدل آ 315 کد 4282
  ۹۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پویان
 • دمپایی دخترانه پاما کد 114دمپایی دخترانه پاما کد 114
  پاما
  دمپایی دخترانه پاما کد 114
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • دمپایی زنانه پاما کد 272دمپایی زنانه پاما کد 272
  پاما
  دمپایی زنانه پاما کد 272
  ۴۰,۸۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • صندل مردانه پاما کد 526ABصندل مردانه پاما کد 526AB
  پاما
  صندل مردانه پاما کد 526AB
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط لالیگا
 • دمپایی دخترانه پاما کد 2020دمپایی دخترانه پاما کد 2020
  پاما
  دمپایی دخترانه پاما کد 2020
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • دمپایی پسرانه پاما کد 2050دمپایی پسرانه پاما کد 2050
  پاما
  دمپایی پسرانه پاما کد 2050
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • دمپایی مردانه پاما کد 475ABدمپایی مردانه پاما کد 475AB
  پاما
  دمپایی مردانه پاما کد 475AB
  ۳۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • دمپایی مردانه پاما کد 005دمپایی مردانه پاما کد 005
  پاما
  دمپایی مردانه پاما کد 005
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • دمپایی دخترانه پاما کد 266دمپایی دخترانه پاما کد 266
  پاما
  دمپایی دخترانه پاما کد 266
  ۲۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • دمپایی زنانه پاما کد 741Cدمپایی زنانه پاما کد 741C
  پاما
  دمپایی زنانه پاما کد 741C
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • صندل پسرانه پاما مدل ای 314 کد 4273 صندل پسرانه پاما مدل ای 314 کد 4273
  پاما
  صندل پسرانه پاما مدل ای 314 کد 4273
  ۱۸۹,۷۰۰ تومان
  فروش توسط پویان
 • بوت مردانه پاما کد 9808بوت مردانه پاما کد 9808
  پاما
  بوت مردانه پاما کد 9808
  ۱۳۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • دمپایی مردانه پاما کد 147دمپایی مردانه پاما کد 147
  پاما
  دمپایی مردانه پاما کد 147
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • دمپایی زنانه پاما کد 210دمپایی زنانه پاما کد 210
  پاما
  دمپایی زنانه پاما کد 210
  ۳۸,۵۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • دمپایی پسرانه پاما کد 2040دمپایی پسرانه پاما کد 2040
  پاما
  دمپایی پسرانه پاما کد 2040
  ۳۳,۵۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • دمپایی مردانه پاما کد 7010Aدمپایی مردانه پاما کد 7010A
  پاما
  دمپایی مردانه پاما کد 7010A
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط بازرگانی تک اسپرت
 • صندل مردانه پاما مدل شارجه کد 7079صندل مردانه پاما مدل شارجه کد 7079
  ٪۵ تخفیف تک سایز
  پاما۴۹,۰۰۰تومان
  صندل مردانه پاما مدل شارجه کد 7079
  ۴۶,۵۵۰ تومان
  فروش توسط پویان