پانیل در سال 1374 با هدف تامین بازار داخل و گسترش تولید ملی توسط آقای حسین دستمالچی تاسیس گردید، از ویژگی‌های منحصر به فرد این مجموعه می‌توان به حساسیت خاص در تولید انواع پوشاک ورزشی از لحاظ تنوع و کیفیت و قابل رقابت بودن با تولیدات داخلی روز اشاره کرد. این حساسیت در صادرات محصولات پانیل به کشور هایی از جمله آذربایجان، انگلستان و عراق قابل توجه است.
دسته‌بندی
گرمکن و ست ورزشی مردانه، تی شرت و پولوشرت مردانه، شلوارک ورزشی مردانه
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1105NBست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1105NB
  ٪۱۳ تخفیف
  پانیل۱۲۱,۰۰۰تومان
  ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1105NB
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست پیراهن و شورت ورزشی کد 1099ست پیراهن و شورت ورزشی کد 1099
  ٪۲۶ تخفیف تک سایز
  پانیل۹۵,۰۰۰تومان
  ست پیراهن و شورت ورزشی کد 1099
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست تی شرت و شلوارک مردانه پانیل مدل PA1102BYست تی شرت و شلوارک مردانه پانیل مدل PA1102BY
  ٪۱۵ تخفیف
  پانیل۱۳۵,۰۰۰تومان
  ست تی شرت و شلوارک مردانه پانیل مدل PA1102BY
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • شلوارک ورزشی مردانه پانیل مدل PaWشلوارک ورزشی مردانه پانیل مدل PaW
  ٪۱۹ تخفیف
  پانیل۲۷,۰۰۰تومان
  شلوارک ورزشی مردانه پانیل مدل PaW
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست تاپ و شلوارک ورزشی مردانه پانیل کد 512ست تاپ و شلوارک ورزشی مردانه پانیل کد 512
  ٪۱۳ تخفیف
  پانیل۱۱۵,۰۰۰تومان
  ست تاپ و شلوارک ورزشی مردانه پانیل کد 512
  ۹۹,۹۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست سویشرت و شلوار ورزشی پانیل مردانه کد 5022ست سویشرت و شلوار ورزشی پانیل مردانه کد 5022
  ٪۱۶ تخفیف
  پانیل۴۱۰,۰۰۰تومان
  ست سویشرت و شلوار ورزشی پانیل مردانه کد 5022
  ۳۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست تاپ و شلوارک ورزشی مردانه پانیل کد 512Gست تاپ و شلوارک ورزشی مردانه پانیل کد 512G
  ٪۱۴ تخفیف
  پانیل۱۱۵,۰۰۰تومان
  ست تاپ و شلوارک ورزشی مردانه پانیل کد 512G
  ۹۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1102BBست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1102BB
  ٪۲۳ تخفیف
  پانیل۱۵۰,۰۰۰تومان
  ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1102BB
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1105Gست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1105G
  ٪۲۱ تخفیف
  پانیل۱۴۰,۰۰۰تومان
  ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1105G
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1105Rست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1105R
  ٪۲۱ تخفیف
  پانیل۱۴۰,۰۰۰تومان
  ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1105R
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست تی شرت و شلوارک مردانه پانیل مدل PA1102Gست تی شرت و شلوارک مردانه پانیل مدل PA1102G
  ٪۱۲ تخفیف
  پانیل۱۳۰,۰۰۰تومان
  ست تی شرت و شلوارک مردانه پانیل مدل PA1102G
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست سویشرت و شلوار ورزشی پانیل مردانه کد 5022NB ست سویشرت و شلوار ورزشی پانیل مردانه کد 5022NB
  ٪۱۶ تخفیف
  پانیل۴۱۰,۰۰۰تومان
  ست سویشرت و شلوار ورزشی پانیل مردانه کد 5022NB
  ۳۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 510WRست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 510WR
  ٪۱۹ تخفیف
  پانیل۱۳۰,۰۰۰تومان
  ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 510WR
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1103Wست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1103W
  ٪۲۷ تخفیف
  پانیل۱۵۰,۰۰۰تومان
  ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1103W
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست تی شرت و شلوارک مردانه پانیل مدل PA510Wست تی شرت و شلوارک مردانه پانیل مدل PA510W
  ٪۹ تخفیف
  پانیل۱۱۵,۰۰۰تومان
  ست تی شرت و شلوارک مردانه پانیل مدل PA510W
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست تاپ و شلوارک ورزشی مردانه پانیل کد 14011Bست تاپ و شلوارک ورزشی مردانه پانیل کد 14011B
  ٪۲۵ تخفیف
  پانیل۱۴۰,۰۰۰تومان
  ست تاپ و شلوارک ورزشی مردانه پانیل کد 14011B
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1105Gست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1105G
  ٪۲۱ تخفیف
  پانیل۱۴۰,۰۰۰تومان
  ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1105G
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1105Bست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1105B
  ٪۲۷ تخفیف
  پانیل۱۵۰,۰۰۰تومان
  ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1105B
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست تاپ و شلوارک ورزشی مردانه پانیل کد 512ست تاپ و شلوارک ورزشی مردانه پانیل کد 512
  ٪۱۳ تخفیف
  پانیل۱۱۵,۰۰۰تومان
  ست تاپ و شلوارک ورزشی مردانه پانیل کد 512
  ۹۹,۹۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1101WBست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1101WB
  ٪۲۱ تخفیف تک سایز
  پانیل۱۴۰,۰۰۰تومان
  ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1101WB
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1105BKست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1105BK
  ٪۲۱ تخفیف
  پانیل۱۴۰,۰۰۰تومان
  ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1105BK
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست تاپ و شلوارک ورزشی مردانه پانیل کد 512Gست تاپ و شلوارک ورزشی مردانه پانیل کد 512G
  ٪۱۴ تخفیف
  پانیل۱۱۵,۰۰۰تومان
  ست تاپ و شلوارک ورزشی مردانه پانیل کد 512G
  ۹۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 510PRست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 510PR
  ٪۱۹ تخفیف
  پانیل۱۳۰,۰۰۰تومان
  ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 510PR
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست تاپ و شلوارک ورزشی مردانه پانیل کد 512Rست تاپ و شلوارک ورزشی مردانه پانیل کد 512R
  ٪۱۴ تخفیف
  پانیل۱۱۵,۰۰۰تومان
  ست تاپ و شلوارک ورزشی مردانه پانیل کد 512R
  ۹۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست سویشرت و شلوار ورزشی پانیل مردانه کد 5022BKست سویشرت و شلوار ورزشی پانیل مردانه کد 5022BK
  ٪۱۶ تخفیف
  پانیل۴۱۰,۰۰۰تومان
  ست سویشرت و شلوار ورزشی پانیل مردانه کد 5022BK
  ۳۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست تی شرت و شلوارک مردانه پانیل مدل PA1104BOست تی شرت و شلوارک مردانه پانیل مدل PA1104BO
  پانیل
  ست تی شرت و شلوارک مردانه پانیل مدل PA1104BO
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اسپورت دایرکت
 • ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1101PHست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1101PH
  ٪۲۱ تخفیف
  پانیل۱۴۰,۰۰۰تومان
  ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1101PH
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست تاپ و شلوارک ورزشی مردانه پانیل کد 512Bست تاپ و شلوارک ورزشی مردانه پانیل کد 512B
  ٪۱۴ تخفیف
  پانیل۱۱۵,۰۰۰تومان
  ست تاپ و شلوارک ورزشی مردانه پانیل کد 512B
  ۹۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 510Y ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 510Y
  ٪۱۹ تخفیف
  پانیل۱۳۰,۰۰۰تومان
  ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 510Y
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست سویشرت و شلوار ورزشی پانیل مردانه کد 5022GLست سویشرت و شلوار ورزشی پانیل مردانه کد 5022GL
  ٪۱۶ تخفیف
  پانیل۴۱۰,۰۰۰تومان
  ست سویشرت و شلوار ورزشی پانیل مردانه کد 5022GL
  ۳۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • پولوشرت مردانه پانیل مدل PA145bsپولوشرت مردانه پانیل مدل PA145bs
  پانیل
  پولوشرت مردانه پانیل مدل PA145bs
  ۱۲۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اسپورت دایرکت
 • ست تی شرت و شلوارک مردانه پانیل مدل PA1102NPست تی شرت و شلوارک مردانه پانیل مدل PA1102NP
  ٪۲۸ تخفیف
  پانیل۱۶۰,۰۰۰تومان
  ست تی شرت و شلوارک مردانه پانیل مدل PA1102NP
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1102Pست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1102P
  ٪۲۳ تخفیف
  پانیل۱۵۰,۰۰۰تومان
  ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 1102P
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 510PKست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 510PK
  ٪۱۹ تخفیف
  پانیل۱۳۰,۰۰۰تومان
  ست پیراهن و شورت ورزشی مردانه پانیل کد 510PK
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پانیل اسپرت
 • پولوشرت مردانه پانیل مدل PA145naپولوشرت مردانه پانیل مدل PA145na
  پانیل
  پولوشرت مردانه پانیل مدل PA145na
  ۱۳۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اسپورت دایرکت
 • ست تی شرت و شلوارک مردانه پانیل مدل PA1104BSست تی شرت و شلوارک مردانه پانیل مدل PA1104BS
  پانیل
  ست تی شرت و شلوارک مردانه پانیل مدل PA1104BS
  ۱۴۳,۵۰۰ تومان
  فروش توسط اسپورت دایرکت