برند “پارلاک یلدیز” در بیست و دوم شهریور ماه سال ۱۳۹۴ در زمینه‌ی طراحی و‌ تولید پوشاک فعالیت خود را آغاز نمود. این برند در راستای پیشبرد اهداف خود که کارآفرینی و شناساندن سلیقه‌ی ایرانی در بازارهای جهانی‌ است، با ایجاد کارگاه‌ تولیدی فعالیت خود را ادامه داده و سعی‌ بر تولید محصولات متنوع با مواد اولیه‌ی (نخ ، پارچه) مرغوب را داشته است. از جمله محصولات تولیدی این برند می‌توان به انواع زیرپوش‌های مردانه، لباس زیرهای زنانه، شورت‌های مردانه و زنانه اشاره کرد.
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4010 مجموعه 3 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4010 مجموعه 3 عددی
  ٪۸ تخفیف
  parlak yildiz۱۲۰,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4010 مجموعه 3 عددی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40070 مجموعه 3 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40070 مجموعه 3 عددی
  ٪۸ تخفیف
  parlak yildiz۱۲۰,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40070 مجموعه 3 عددی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4003 بسته 2 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4003 بسته 2 عددی
  ٪۵ تخفیف
  parlak yildiz۷۹,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4003 بسته 2 عددی
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4009 بسته 2 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4009 بسته 2 عددی
  ٪۵ تخفیف
  parlak yildiz۷۹,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4009 بسته 2 عددی
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4010 مجموعه 2 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4010 مجموعه 2 عددی
  ٪۵ تخفیف
  parlak yildiz۷۹,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4010 مجموعه 2 عددی
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4003 بسته 3 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4003 بسته 3 عددی
  ٪۸ تخفیف
  parlak yildiz۱۲۰,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4003 بسته 3 عددی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40053 بسته 3 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40053 بسته 3 عددی
  ٪۸ تخفیف
  parlak yildiz۱۲۰,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40053 بسته 3 عددی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4001 بسته 2 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4001 بسته 2 عددی
  ٪۵ تخفیف
  parlak yildiz۷۹,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4001 بسته 2 عددی
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40893 مجموعه 3 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40893 مجموعه 3 عددی
  ٪۸ تخفیف
  parlak yildiz۱۲۰,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40893 مجموعه 3 عددی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40083 بسته 3 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40083 بسته 3 عددی
  ٪۸ تخفیف
  parlak yildiz۱۲۰,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40083 بسته 3 عددی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4012 مجموعه 2 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4012 مجموعه 2 عددی
  ٪۵ تخفیف
  parlak yildiz۷۹,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4012 مجموعه 2 عددی
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4003زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4003
  parlak yildiz
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4003
  ۴۴,۵۰۰ تومان
  فروش توسط فروشگاه بزرگ پاسارگاد
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز ک 401232 مجموعه 2 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز ک 401232 مجموعه 2 عددی
  ٪۵ تخفیف
  parlak yildiz۷۹,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز ک 401232 مجموعه 2 عددی
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40052 بسته 2 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40052 بسته 2 عددی
  ٪۵ تخفیف
  parlak yildiz۷۹,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40052 بسته 2 عددی
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40983 مجموعه 3 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40983 مجموعه 3 عددی
  ٪۸ تخفیف
  parlak yildiz۱۲۰,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40983 مجموعه 3 عددی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40123 بسته 3 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40123 بسته 3 عددی
  ٪۸ تخفیف
  parlak yildiz۱۲۰,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40123 بسته 3 عددی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40132 بسته 2 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40132 بسته 2 عددی
  ٪۵ تخفیف
  parlak yildiz۷۹,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40132 بسته 2 عددی
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40562 مجموعه 2 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40562 مجموعه 2 عددی
  ٪۵ تخفیف
  parlak yildiz۷۹,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40562 مجموعه 2 عددی
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4007 مجموعه دو عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4007 مجموعه دو عددی
  ٪۵ تخفیف
  parlak yildiz۷۹,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4007 مجموعه دو عددی
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40063بسته 3 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40063بسته 3 عددی
  ٪۸ تخفیف
  parlak yildiz۱۲۰,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40063بسته 3 عددی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40133 بسته 3 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40133 بسته 3 عددی
  ٪۸ تخفیف
  parlak yildiz۱۲۰,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40133 بسته 3 عددی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40563 مجموعه 3 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40563 مجموعه 3 عددی
  ٪۸ تخفیف
  parlak yildiz۱۲۰,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40563 مجموعه 3 عددی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4013زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4013
  ٪۵ تخفیف
  parlak yildiz۷۹,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 4013
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40653 مجموعه 3 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40653 مجموعه 3 عددی
  ٪۸ تخفیف
  parlak yildiz۱۲۰,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40653 مجموعه 3 عددی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 401233 مجموعه 3 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 401233 مجموعه 3 عددی
  ٪۸ تخفیف
  parlak yildiz۱۲۰,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 401233 مجموعه 3 عددی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40093 بسته 3 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40093 بسته 3 عددی
  ٪۸ تخفیف
  parlak yildiz۱۲۰,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40093 بسته 3 عددی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40122 بسته 2 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40122 بسته 2 عددی
  ٪۵ تخفیف
  parlak yildiz۷۹,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40122 بسته 2 عددی
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40062 بسته 2 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40062 بسته 2 عددی
  ٪۵ تخفیف
  parlak yildiz۷۹,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40062 بسته 2 عددی
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40092 بسته 2 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40092 بسته 2 عددی
  ٪۵ تخفیف
  parlak yildiz۷۹,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 40092 بسته 2 عددی
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل
 • زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 401223 مجموعه 3 عددیزیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 401223 مجموعه 3 عددی
  ٪۸ تخفیف
  parlak yildiz۱۲۰,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پارلاک یلدیز کد 401223 مجموعه 3 عددی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط مینل