پارس حساب

شرکت پارس حساب به عنوان یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌ها در زمینه ماشین‌های اداری با چند دهه تجربه در زمینه ارائه دستگاه‌های کپی، فاکس، صندوق‌های فروشگاهی، پولشمار، ماشین‌های تحریر، دستگاه‌های حضور و غیاب، پرفراژ چک، دستگاه‌های مترجم و انواع ماشین حساب است. این شرکت دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنایع در زمینه تولید صندوق‌های فروشگاهی، دستگاه‌های حضور و غیاب، پرفراژ، پولشمار، مترجم و انواع ماشین حساب است.