پیسو

«پیسو» (piso) برندی ایرانی که از سال 1377 شروع به فعالیت نموده است. عمده فعالیت این برند در حوزه محصولات خانگی خصوصا حمام و آشپزخانه است.کیفیت، طراحی مناسب و کاربردی از اولویتهای انتخاب و ارایه محصول در نظر گرفته شده است.
متاسفانه کالایی با شرایط مورد نظر شما موجود نیست
متاسفانه کالایی با شرایط مورد نظر شما موجود نیست