تاریخ برند در سال 1948 آغاز شد، زمانی که دو کارآفرین، برادران پر و مانوئل والز، فرزندان خانواده‌ای با پیشینه قوی در جهان نساجی، Industrias Valls، شرکت تولیدی جوراب با نام تجاری Punto Blanco را ایجاد کردند. جوراب‌های ساخته شده در Igualada  به زودی برای کیفیت آن‌ها و برای نوآوری‌هایی که برند در هر لحظه به دست می‌آید به رسمیت شناخته شده است. این گونه است که پونتو بلانکو به لیدر بازار جوراب در اسپانیا تبدیل شده است.

دسته‌بندی
جوراب و ساق مردانه، شورت مردانه، زیرپوش مردانه، تی شرت و پولوشرت مردانه، شلوار و سرهمی مردانه
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33240-40-099شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33240-40-099
  ٪۶۰ تخفیف تک سایز
  Punto Blanco۱,۱۲۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33240-40-099
  ۴۴۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 53129-40-864شورت مردانه پونتو بلانکو کد 53129-40-864
  ٪۶۰ تخفیف تک سایز
  Punto Blanco۱,۱۲۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 53129-40-864
  ۴۴۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33043-40-090شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33043-40-090
  ٪۶۰ تخفیف تک سایز
  Punto Blanco۱,۱۲۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33043-40-090
  ۴۴۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33299-40-576 بسته دو عددیشورت مردانه پونتو بلانکو کد 33299-40-576 بسته دو عددی
  ٪۵۰ تخفیف تک سایز
  Punto Blanco۱,۶۴۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33299-40-576 بسته دو عددی
  ۸۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • زیرپوش مردانه پونتو بلانکو کد 53779-20-090زیرپوش مردانه پونتو بلانکو کد 53779-20-090
  ٪۵۰ تخفیف تک سایز
  Punto Blanco۱,۴۸۰,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پونتو بلانکو کد 53779-20-090
  ۷۴۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • جوراب مردانه پونتو بلانکو کد 13522-403جوراب مردانه پونتو بلانکو کد 13522-403
  ٪۵۰ تخفیف
  Punto Blanco۳۹۰,۰۰۰تومان
  جوراب مردانه پونتو بلانکو کد 13522-403
  ۱۹۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • جوراب مردانه پونتو بلانکو کد 061-1330030جوراب مردانه پونتو بلانکو کد 061-1330030
  ٪۵۰ تخفیف
  Punto Blanco۷۹۰,۰۰۰تومان
  جوراب مردانه پونتو بلانکو کد 061-1330030
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33173-10-090شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33173-10-090
  ٪۵۰ تخفیف تک سایز
  Punto Blanco۹۲۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33173-10-090
  ۴۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • جوراب مردانه پونتو بلانکو کد 657-1330030جوراب مردانه پونتو بلانکو کد 657-1330030
  ٪۵۰ تخفیف تک سایز
  Punto Blanco۷۹۰,۰۰۰تومان
  جوراب مردانه پونتو بلانکو کد 657-1330030
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33309-40-198شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33309-40-198
  ٪۶۰ تخفیف
  Punto Blanco۱,۱۲۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33309-40-198
  ۴۴۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 53507-40-000شورت مردانه پونتو بلانکو کد 53507-40-000
  ٪۶۰ تخفیف
  Punto Blanco۱,۱۲۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 53507-40-000
  ۴۴۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33274-40-579 بسته 2 عددیشورت مردانه پونتو بلانکو کد 33274-40-579 بسته 2 عددی
  ٪۵۰ تخفیف
  Punto Blanco۱,۶۴۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33274-40-579 بسته 2 عددی
  ۸۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33073-40-654 بسته دو عددیشورت مردانه پونتو بلانکو کد 33073-40-654 بسته دو عددی
  ٪۶۰ تخفیف
  Punto Blanco۱,۶۴۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33073-40-654 بسته دو عددی
  ۶۵۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • زیرپوش مردانه پونتو بلانکو کد 33178-20-000زیرپوش مردانه پونتو بلانکو کد 33178-20-000
  ٪۶۰ تخفیف
  Punto Blanco۱,۰۸۰,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پونتو بلانکو کد 33178-20-000
  ۴۳۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33214-60-199شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33214-60-199
  ٪۵۰ تخفیف
  Punto Blanco۱,۱۲۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33214-60-199
  ۵۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33302-10-576 بسته دو عددیشورت مردانه پونتو بلانکو کد 33302-10-576 بسته دو عددی
  ٪۶۰ تخفیف تک سایز
  Punto Blanco۱,۲۹۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33302-10-576 بسته دو عددی
  ۵۱۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33308-10-198شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33308-10-198
  ٪۶۰ تخفیف
  Punto Blanco۹۲۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33308-10-198
  ۳۶۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33204-40-864شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33204-40-864
  ٪۶۰ تخفیف تک سایز
  Punto Blanco۱,۱۲۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33204-40-864
  ۴۴۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33298-10-576 بسته دو عددیشورت مردانه پونتو بلانکو کد 33298-10-576 بسته دو عددی
  ٪۶۰ تخفیف
  Punto Blanco۱,۲۹۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33298-10-576 بسته دو عددی
  ۵۱۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33216-60-534شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33216-60-534
  ٪۵۰ تخفیف تک سایز
  Punto Blanco۱,۱۲۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33216-60-534
  ۵۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • جوراب مردانه پونتو بلانکو کد 090-1330030جوراب مردانه پونتو بلانکو کد 090-1330030
  ٪۵۰ تخفیف
  Punto Blanco۷۹۰,۰۰۰تومان
  جوراب مردانه پونتو بلانکو کد 090-1330030
  ۳۹۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33131-40-143شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33131-40-143
  ٪۶۰ تخفیف تک سایز
  Punto Blanco۱,۱۲۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33131-40-143
  ۴۴۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33211-60-142شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33211-60-142
  ٪۶۰ تخفیف
  Punto Blanco۱,۱۲۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33211-60-142
  ۴۴۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • جوراب ورزشی مردانه پونتو بلانکو کد 74655-580 بسته دو عددیجوراب ورزشی مردانه پونتو بلانکو کد 74655-580 بسته دو عددی
  ٪۵۰ تخفیف تک سایز
  Punto Blanco۶۴۰,۰۰۰تومان
  جوراب ورزشی مردانه پونتو بلانکو کد 74655-580 بسته دو عددی
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 53551-40-000شورت مردانه پونتو بلانکو کد 53551-40-000
  ٪۶۰ تخفیف
  Punto Blanco۱,۱۲۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 53551-40-000
  ۴۴۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • جوراب مردانه پونتو بلانکو کد 13048-653 بسته 3 عددیجوراب مردانه پونتو بلانکو کد 13048-653 بسته 3 عددی
  ٪۵۰ تخفیف تک سایز
  Punto Blanco۷۶۰,۰۰۰تومان
  جوراب مردانه پونتو بلانکو کد 13048-653 بسته 3 عددی
  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33273-10-579 بسته 2 عددیشورت مردانه پونتو بلانکو کد 33273-10-579 بسته 2 عددی
  ٪۵۰ تخفیف تک سایز
  Punto Blanco۱,۲۹۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33273-10-579 بسته 2 عددی
  ۶۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33273-10-577 بسته 2 عددیشورت مردانه پونتو بلانکو کد 33273-10-577 بسته 2 عددی
  ٪۵۰ تخفیف
  Punto Blanco۱,۲۹۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33273-10-577 بسته 2 عددی
  ۶۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • جوراب مردانه پونتو بلانکو کد 13048-000 بسته 3 عددیجوراب مردانه پونتو بلانکو کد 13048-000 بسته 3 عددی
  ٪۵۰ تخفیف تک سایز
  Punto Blanco۷۶۰,۰۰۰تومان
  جوراب مردانه پونتو بلانکو کد 13048-000 بسته 3 عددی
  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33002-40-654شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33002-40-654
  ٪۶۰ تخفیف تک سایز
  Punto Blanco۱,۱۲۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33002-40-654
  ۴۴۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • جوراب ورزشی مردانه پونتو بلانکو کد 74655-582 بسته 2 عددیجوراب ورزشی مردانه پونتو بلانکو کد 74655-582 بسته 2 عددی
  ٪۵۰ تخفیف تک سایز
  Punto Blanco۶۴۰,۰۰۰تومان
  جوراب ورزشی مردانه پونتو بلانکو کد 74655-582 بسته 2 عددی
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 53651-40-132شورت مردانه پونتو بلانکو کد 53651-40-132
  ٪۶۰ تخفیف
  Punto Blanco۱,۱۲۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 53651-40-132
  ۴۴۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • تی شرت مردانه پونتو بلانکو کد 654-20-53385تی شرت مردانه پونتو بلانکو کد 654-20-53385
  Punto Blanco
  تی شرت مردانه پونتو بلانکو کد 654-20-53385
  ۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • زیرپوش مردانه پونتو بلانکو کد 53176-20-000زیرپوش مردانه پونتو بلانکو کد 53176-20-000
  ٪۵۰ تخفیف
  Punto Blanco۸۸۰,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پونتو بلانکو کد 53176-20-000
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • زیرپوش مردانه پونتو بلانکو کد 53176-20-654زیرپوش مردانه پونتو بلانکو کد 53176-20-654
  ٪۶۰ تخفیف
  Punto Blanco۸۸۰,۰۰۰تومان
  زیرپوش مردانه پونتو بلانکو کد 53176-20-654
  ۳۵۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد
 • شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33170-40-325شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33170-40-325
  ٪۶۰ تخفیف
  Punto Blanco۱,۱۲۰,۰۰۰تومان
  شورت مردانه پونتو بلانکو کد 33170-40-325
  ۴۴۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط اطلس مد