سروینا

شرکت سروینا پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سپس وزارت بهداشت نسبت به تولید محصولات تخصصی خود که کاماً گیاهی است، اقدام نمود. شرکت سروینا مفتخر به دریافت تندیس برند برتر کیفیت سال‌های 92،91،90 و 93 و واحد نمونه استانی در سال‌های 91، 94، 96 برند محبوب مصرف‌کنندگان سال 94 و واحد برتر تولیدی سال 96 گردید؛ هم‌چنین به منظور حصول اطمینان از کیفیت محصول، عملکرد عوامل تولید و زیرمجموعه‌های خرید، فروش، مدیران و حضور مستمر و قدرتمند در عرصه جهانی استاندارد، در سال 1391 با تاش مدیران، مسئولین و پرسنل، موفق به دریافت گواهینامه حال جهانی از مرکز تحقیقات و اطاع رسانی اتاق اسامی و استقرار و دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه از شرکت CB-QA TECHNIC گردید.