برند «تراست» (Trust) یکی از برندهای جوان سوییسی در صنعت ساعت‌سازی است که این برند از همان سال‌های ابتدایی حضور در این صنعت پرطرفدار از دنیای مد و فشن، تلاش کرده تا با کیفیت و نوآوری در تولیدات خود توجه مخاطبین این حوزه در سطح جهان را به خوبی جلب کند. تراست با تکیه بر خلاقیت و نوآوری مطرح‌ترین طراحان جهان، رسالت خود را جلب مصممانه‌ی رضایت و انتظار کاربران مختلف با ارائه‌ی متنوع‌ترین طرح‌ها قرار داده است. ساعت‌های این شرکت در سه گروه مختلف روزمره، کلاسیک-رسمی و لوکس-فشن دسته‌بندی می‌شود تا از نظر کارآیی هم برای هر نیازی دست کم یک ساعت شیک و جذاب ارائه دهد.

دسته‌بندی
ساعت عقربه ای زنانه و مردانه، ساعت عقربه ای مردانه، ساعت عقربه ای زنانه
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست کد G487CSGساعت مچی عقربه ای مردانه تراست کد G487CSG
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست کد G487CSG
  ۵,۷۹۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نیکادل
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست کد G492DSGساعت مچی عقربه ای مردانه تراست کد G492DSG
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست کد G492DSG
  ۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط الوندایر
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G455BQJ ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G455BQJ
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G455BQJ
  ۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژرف آین پارت
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G459BUKساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G459BUK
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G459BUK
  ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خانه سبز لیدوما
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G482FQDساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G482FQD
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G482FQD
  ۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژرف آین پارت
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G473FTF ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G473FTF
  ٪۲۰ تخفیف
  Trust۵,۷۳۰,۰۰۰تومان
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G473FTF
  ۴,۵۸۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط درنیکا کالا
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست کد G483CVFساعت مچی عقربه ای مردانه تراست کد G483CVF
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست کد G483CVF
  ۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژرف آین پارت
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G484OUD ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G484OUD
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G484OUD
  ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط الوندایر
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G455BUIساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G455BUI
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G455BUI
  ۴,۹۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نیکادل
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G443AUIساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G443AUI
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G443AUI
  ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژرف آین پارت
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه تراست مدل L479MMIساعت مچی عقربه ای زنانه تراست مدل L479MMI
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای زنانه تراست مدل L479MMI
  ۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خانه سبز لیدوما
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G477CSGساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G477CSG
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G477CSG
  ۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژرف آین پارت
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه تراست مدل L448CXGساعت مچی عقربه ای زنانه تراست مدل L448CXG
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای زنانه تراست مدل L448CXG
  ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خانه سبز لیدوما
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G471CQJساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G471CQJ
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G471CQJ
  ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط الوندایر
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G498IVDساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G498IVD
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G498IVD
  ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط الوندایر
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه تراست مدل L467BVKساعت مچی عقربه ای زنانه تراست مدل L467BVK
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای زنانه تراست مدل L467BVK
  ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خانه سبز لیدوما
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G484OUDساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G484OUD
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G484OUD
  ۴,۵۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژرف آین پارت
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G482FUDساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G482FUD
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G482FUD
  ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط الوندایر
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G473CUEساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G473CUE
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G473CUE
  ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط الوندایر
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه تراست مدل L448BYKساعت مچی عقربه ای زنانه تراست مدل L448BYK
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای زنانه تراست مدل L448BYK
  ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خانه سبز لیدوما
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست کد G483IUDساعت مچی عقربه ای مردانه تراست کد G483IUD
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست کد G483IUD
  ۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژرف آین پارت
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G477CUFساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G477CUF
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G477CUF
  ۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژرف آین پارت
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه تراست کد L474JOKساعت مچی عقربه ای زنانه تراست کد L474JOK
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای زنانه تراست کد L474JOK
  ۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نیکادل
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست کد G483CSGساعت مچی عقربه ای مردانه تراست کد G483CSG
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست کد G483CSG
  ۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژرف آین پارت
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه تراست مدل L463JOKساعت مچی عقربه ای زنانه تراست مدل L463JOK
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای زنانه تراست مدل L463JOK
  ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خانه سبز لیدوما
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه تراست مدل L451BYKساعت مچی عقربه ای زنانه تراست مدل L451BYK
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای زنانه تراست مدل L451BYK
  ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خانه سبز لیدوما
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G452CTAساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G452CTA
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G452CTA
  ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خانه سبز لیدوما
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G489IPLساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G489IPL
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G489IPL
  ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط سوفچه
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G453JUEساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G453JUE
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G453JUE
  ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خانه سبز لیدوما
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست کد G492IQLساعت مچی عقربه ای مردانه تراست کد G492IQL
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست کد G492IQL
  ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژرف آین پارت
 • ساعت مچی عقربه ای زنانه تراست مدل L479CXDساعت مچی عقربه ای زنانه تراست مدل L479CXD
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای زنانه تراست مدل L479CXD
  ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط خانه سبز لیدوما
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G499IPDساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G499IPD
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G499IPD
  ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط الوندایر
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G476JRDساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G476JRD
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G476JRD
  ۵,۵۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژرف آین پارت
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G490IPDساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G490IPD
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G490IPD
  ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژرف آین پارت
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G308HVIساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G308HVI
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G308HVI
  ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژرف آین پارت
 • ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G491DQJساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G491DQJ
  Trust
  ساعت مچی عقربه ای مردانه تراست مدل G491DQJ
  ۴,۳۴۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ژرف آین پارت