والرا

شرکت والرا از سال 1955 تولید محصولات برقی مرتبط با مراقبت از مو را آغازکرده  و به عنوان تولید کننده تخصصی لوازم مراقبت از مو شناخته شده است. کلیه محصولات شامل: سشوارها، صاف کننده های مو و دستگاه های مانیکور و پدیکور شرکت والرا در سوئیس تولید می شود. استراتژی والرا حفظ و توسعه تولید محصولات در سوئیس  است.