برند ذاریات در زمینه طراحی و تولید زیورآلات دست ساز، در سال 1396 فعالیت خود را آغاز نموده است. اهداف این برند اراِئه بهترین محصولات با بالاترین کیفیت است. حمایت و گسترش برندهای ملی همواره یکی از اهداف و دغدغه‌های این مجموعه است.
دسته‌بندی
دستبند زنانه، دستبند مردانه، گوشواره زنانه، دستبند زنانه و مردانه، گردنبند زنانه، پابند زنانه، ست زیورآلات مردانه، ملزومات زیورآلات
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • گوشواره زنانه ذاریات مدل E3گوشواره زنانه ذاریات مدل E3
  ٪۵۶ تخفیف
  ذاریات۱۵,۰۰۰تومان
  گوشواره زنانه ذاریات مدل E3
  ۶,۶۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • گوشواره زنانه ذاریات کد HG3گوشواره زنانه ذاریات کد HG3
  ٪۲۵ تخفیف
  ذاریات۱۰,۰۰۰تومان
  گوشواره زنانه ذاریات کد HG3
  ۷,۵۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند زنانه ذاریات کد L242دستبند زنانه ذاریات کد L242
  ٪۴۰ تخفیف
  ذاریات۱۰,۰۰۰تومان
  دستبند زنانه ذاریات کد L242
  ۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • ست دستبند ذاریات مدل جانا کد 9ست دستبند ذاریات مدل جانا کد 9
  ذاریات
  ست دستبند ذاریات مدل جانا کد 9
  ۳۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند زنانه ذاریات کد R218دستبند زنانه ذاریات کد R218
  ٪۲۰ تخفیف
  ذاریات۱۰,۰۰۰تومان
  دستبند زنانه ذاریات کد R218
  ۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • گوشواره زنانه ذاریات مدل E4گوشواره زنانه ذاریات مدل E4
  ٪۵۳ تخفیف
  ذاریات۱۵,۰۰۰تومان
  گوشواره زنانه ذاریات مدل E4
  ۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند مردانه ذاریات کد H247دستبند مردانه ذاریات کد H247
  ٪۴۵ تخفیف
  ذاریات۲۰,۰۰۰تومان
  دستبند مردانه ذاریات کد H247
  ۱۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند زنانه چرم ذاریات مدل مروارید کد 125 سایز Lدستبند زنانه چرم ذاریات مدل مروارید کد 125 سایز L
  ذاریات
  دستبند زنانه چرم ذاریات مدل مروارید کد 125 سایز L
  ۱۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند زنانه ذاریات کد L221دستبند زنانه ذاریات کد L221
  ٪۴۹ تخفیف
  ذاریات۱۵,۰۰۰تومان
  دستبند زنانه ذاریات کد L221
  ۷,۶۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند زنانه ذاریات کد C220دستبند زنانه ذاریات کد C220
  ٪۴۹ تخفیف
  ذاریات۱۵,۰۰۰تومان
  دستبند زنانه ذاریات کد C220
  ۷,۶۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند زنانه چرم زاریات کد 12دستبند زنانه چرم زاریات کد 12
  ذاریات
  دستبند زنانه چرم زاریات کد 12
  ۸,۵۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند زنانه ذاریات کد K221دستبند زنانه ذاریات کد K221
  ٪۴۵ تخفیف
  ذاریات۱۵,۰۰۰تومان
  دستبند زنانه ذاریات کد K221
  ۸,۲۵۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • نیم ست مردانه چرم ذاریات مدل Mood کد 172نیم ست مردانه چرم ذاریات مدل Mood کد 172
  ذاریات
  نیم ست مردانه چرم ذاریات مدل Mood کد 172
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند ذاریات کد L235دستبند ذاریات کد L235
  ٪۳۰ تخفیف
  ذاریات۱۵,۰۰۰تومان
  دستبند ذاریات کد L235
  ۱۰,۵۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند مردانه ذاریات کد H246دستبند مردانه ذاریات کد H246
  ذاریات
  دستبند مردانه ذاریات کد H246
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند مردانه ذاریات کد L211دستبند مردانه ذاریات کد L211
  ٪۳۳ تخفیف
  ذاریات۲۰,۰۰۰تومان
  دستبند مردانه ذاریات کد L211
  ۱۳,۴۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • پابند زنانه ذاریات کد S245پابند زنانه ذاریات کد S245
  ذاریات
  پابند زنانه ذاریات کد S245
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند زنانه ذاریات کد E220دستبند زنانه ذاریات کد E220
  ٪۴۵ تخفیف
  ذاریات۱۵,۰۰۰تومان
  دستبند زنانه ذاریات کد E220
  ۸,۲۵۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند مردانه چرم ذاریات کد 151دستبند مردانه چرم ذاریات کد 151
  ذاریات
  دستبند مردانه چرم ذاریات کد 151
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند مردانه ذاریات کد CH246دستبند مردانه ذاریات کد CH246
  ٪۲۳ تخفیف
  ذاریات۳۰,۰۰۰تومان
  دستبند مردانه ذاریات کد CH246
  ۲۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند زنانه ذاریات چرم مدل Cube کد 92دستبند زنانه ذاریات چرم مدل Cube کد 92
  ذاریات
  دستبند زنانه ذاریات چرم مدل Cube کد 92
  ۱۸,۵۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند زنانه چرم ذاریات مدل Reg کد 166دستبند زنانه چرم ذاریات مدل Reg کد 166
  ٪۱۰ تخفیف
  ذاریات۱۰,۰۰۰تومان
  دستبند زنانه چرم ذاریات مدل Reg کد 166
  ۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • گردنبند زنانه ذاریات مدل FZ1گردنبند زنانه ذاریات مدل FZ1
  ذاریات
  گردنبند زنانه ذاریات مدل FZ1
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند ذاریات کد 175Lدستبند ذاریات کد 175L
  ٪۱۰ تخفیف
  ذاریات۴۰,۰۰۰تومان
  دستبند ذاریات کد 175L
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند مردانه ذاریات کد L237دستبند مردانه ذاریات کد L237
  ٪۱۰ تخفیف
  ذاریات۳۰,۰۰۰تومان
  دستبند مردانه ذاریات کد L237
  ۲۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند زنانه چرم ذاریات مدل LL کد 128 سایز Lدستبند زنانه چرم ذاریات مدل LL کد 128 سایز L
  ذاریات
  دستبند زنانه چرم ذاریات مدل LL کد 128 سایز L
  ۲۱,۶۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند زنانه ذاریات کد M224دستبند زنانه ذاریات کد M224
  ٪۳۵ تخفیف
  ذاریات۱۵,۰۰۰تومان
  دستبند زنانه ذاریات کد M224
  ۹,۸۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند زنانه ذاریات کد W229دستبند زنانه ذاریات کد W229
  ٪۷۰ تخفیف
  ذاریات۲۵,۰۰۰تومان
  دستبند زنانه ذاریات کد W229
  ۷,۵۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند مردانه ذاریات مدل F250دستبند مردانه ذاریات مدل F250
  ٪۱۰ تخفیف
  ذاریات۲۰,۰۰۰تومان
  دستبند مردانه ذاریات مدل F250
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند ذاریات کد GH232دستبند ذاریات کد GH232
  ٪۱۵ تخفیف
  ذاریات۲۰,۰۰۰تومان
  دستبند ذاریات کد GH232
  ۱۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • گوشواره زنانه ذاریات مدل E2گوشواره زنانه ذاریات مدل E2
  ذاریات
  گوشواره زنانه ذاریات مدل E2
  ۱۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند زنانه ذاریات کد T223دستبند زنانه ذاریات کد T223
  ذاریات
  دستبند زنانه ذاریات کد T223
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند زنانه ذاریات کد O207 مجموعه 2 عددیدستبند زنانه ذاریات کد O207 مجموعه 2 عددی
  ٪۳۰ تخفیف
  ذاریات۴۰,۰۰۰تومان
  دستبند زنانه ذاریات کد O207 مجموعه 2 عددی
  ۲۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند زنانه چرم ذاریات مدل Solow کد 180دستبند زنانه چرم ذاریات مدل Solow کد 180
  ذاریات
  دستبند زنانه چرم ذاریات مدل Solow کد 180
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند زنانه چرم ذاریات مدل مروارید کد 125 سایز Mدستبند زنانه چرم ذاریات مدل مروارید کد 125 سایز M
  ذاریات
  دستبند زنانه چرم ذاریات مدل مروارید کد 125 سایز M
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات
 • دستبند زنانه چرم ذاریات کد 103دستبند زنانه چرم ذاریات کد 103
  ذاریات
  دستبند زنانه چرم ذاریات کد 103
  ۳۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط ذاریات