زیبا

سال 1396 معرفی برند «زیبا» نقطه عطفی در تاریخچه گروه تولیدی زیباسازان است، سالی که شرکت زیباسازان با اهداف جامع و دقیق برای نوآوری در زمینه مجموعه لوازم زندگی به خلق یک فرهنگ نو پرداخته است. امروزه زیبا با داشتن فناوری پیشرفته، جایگاه مناسبی را در بازارهای داخلی و خارجی به خود اختصاص داده است.