شرکت «گابل» (Gabol) در سال 1965 میلادی در والنسیا تأسیس شده و با تمرکز بر اصل رضایت‌مندی مشتریان، صداقت و کیفیت از سال 1983 فعالیت‌های خود را به‌صورت جهانی گسترش داد. محصولات این کشور از سال 1387 با همکاری مهر پارسی وارد بازار ایران شدند. درحال حاضر شرکت گابل کیف‌های خود را به بیش از 65 کشور دنیا صادر می‌کند. نام گابل Gabol برگرفته از Ga ابتدای نام موست شرکت و Bol مخفف Bolsa به معنای کیف است.
دسته‌بندی
کیف زنانه، کوله پشتی زنانه، کیف مردانه، کیف زنانه و مردانه، کیف پول و کیف لوازم آرایش زنانه، کیف دخترانه، کوله پشتی مردانه، کیف پول زنانه و مردانه
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • کیف رودوشی دخترانه گابل مدل 221782 Bunny کیف رودوشی دخترانه گابل مدل 221782 Bunny
  Gabol
  کیف رودوشی دخترانه گابل مدل 221782 Bunny
  ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف رودوشی زنانه گابل مدل West طرح 2کیف رودوشی زنانه گابل مدل West طرح 2
  Gabol
  کیف رودوشی زنانه گابل مدل West طرح 2
  ۴۹۸,۵۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کوله پشتی زنانه گابل مدل 531141 Westکوله پشتی زنانه گابل مدل 531141 West
  Gabol
  کوله پشتی زنانه گابل مدل 531141 West
  ۵۷۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف دوشی زنانه گابل مدل Wst کد 3کیف دوشی زنانه گابل مدل Wst کد 3
  Gabol
  کیف دوشی زنانه گابل مدل Wst کد 3
  ۴۹۸,۵۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کوله پشتی مردانه گابل مدل 537741 Buddyکوله پشتی مردانه گابل مدل 537741 Buddy
  Gabol
  کوله پشتی مردانه گابل مدل 537741 Buddy
  ۷۷۲,۵۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف رودوشی زنانه گابل مدل 518006کیف رودوشی زنانه گابل مدل 518006
  Gabol
  کیف رودوشی زنانه گابل مدل 518006
  ۳۳۷,۵۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف دوشی زنانه گابل مدل Kenia 538512کیف دوشی زنانه گابل مدل Kenia 538512
  Gabol
  کیف دوشی زنانه گابل مدل Kenia 538512
  ۶۵۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف رودوشی گابل مدل Exe 403305کیف رودوشی گابل مدل Exe 403305
  Gabol
  کیف رودوشی گابل مدل Exe 403305
  ۳۲۱,۵۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف زنانه گابل مدل 536913 Technoکیف زنانه گابل مدل 536913 Techno
  Gabol
  کیف زنانه گابل مدل 536913 Techno
  ۴۹۹,۵۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف دوشی زنانه گابل مدل Juno 539112کیف دوشی زنانه گابل مدل Juno 539112
  Gabol
  کیف دوشی زنانه گابل مدل Juno 539112
  ۴۸۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف دوشی زنانه گابل مدل Globeکیف دوشی زنانه گابل مدل Globe
  Gabol
  کیف دوشی زنانه گابل مدل Globe
  ۳۸۶,۵۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف دستی گابل مدل 113613کیف دستی گابل مدل 113613
  Gabol
  کیف دستی گابل مدل 113613
  ۵۶۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف دوشی زنانه گابل مدل 535671 Habanaکیف دوشی زنانه گابل مدل 535671 Habana
  Gabol
  کیف دوشی زنانه گابل مدل 535671 Habana
  ۳۲۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف رودوشی زنانه گابل مدل 536112 Jaipurکیف رودوشی زنانه گابل مدل 536112 Jaipur
  Gabol
  کیف رودوشی زنانه گابل مدل 536112 Jaipur
  ۴۹۸,۵۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف دوشی مردانه گابل مدل Libertyکیف دوشی مردانه گابل مدل Liberty
  Gabol
  کیف دوشی مردانه گابل مدل Liberty
  ۴۶۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط قلم نی
 • کیف زنانه گابل مدل 535974 Tahitiکیف زنانه گابل مدل 535974 Tahiti
  Gabol
  کیف زنانه گابل مدل 535974 Tahiti
  ۳۷۷,۹۱۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف رودوشی دخترانه گابل مدل 224224 Birdکیف رودوشی دخترانه گابل مدل 224224 Bird
  Gabol
  کیف رودوشی دخترانه گابل مدل 224224 Bird
  ۱۱۶,۵۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف دوشی زنانه گابل مدل Boheme کد 536013کیف دوشی زنانه گابل مدل Boheme کد 536013
  Gabol
  کیف دوشی زنانه گابل مدل Boheme کد 536013
  ۵۷۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کوله پشتی زنانه گابل مدل 536442 Boriaکوله پشتی زنانه گابل مدل 536442 Boria
  Gabol
  کوله پشتی زنانه گابل مدل 536442 Boria
  ۷۷۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف دوشی زنانه گابل مدل Rivetکیف دوشی زنانه گابل مدل Rivet
  Gabol
  کیف دوشی زنانه گابل مدل Rivet
  ۴۸۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کوله پشتی زنانه گابل مدل Way 535041 کوله پشتی زنانه گابل مدل Way 535041
  Gabol
  کوله پشتی زنانه گابل مدل Way 535041
  ۵۷۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف رودوشی زنانه گابل مدل 538511 Keniaکیف رودوشی زنانه گابل مدل 538511 Kenia
  Gabol
  کیف رودوشی زنانه گابل مدل 538511 Kenia
  ۶۵۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف پول زنانه گابل مدل Luckyکیف پول زنانه گابل مدل Lucky
  Gabol
  کیف پول زنانه گابل مدل Lucky
  ۱۳۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط آدلمانو
 • کیف دوشی زنانه گابل مدل 533012کیف دوشی زنانه گابل مدل 533012
  Gabol
  کیف دوشی زنانه گابل مدل 533012
  ۵۲۹,۵۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف زنانه گابل مدل 535872 boraکیف زنانه گابل مدل 535872 bora
  Gabol
  کیف زنانه گابل مدل 535872 bora
  ۳۲۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف رودوشی زنانه گابل مدل 538502 Keniaکیف رودوشی زنانه گابل مدل 538502 Kenia
  Gabol
  کیف رودوشی زنانه گابل مدل 538502 Kenia
  ۶۵۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف دوشی زنانه گابل مدل Boheme کد 536011کیف دوشی زنانه گابل مدل Boheme کد 536011
  Gabol
  کیف دوشی زنانه گابل مدل Boheme کد 536011
  ۵۷۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف رودوشی گابل مدل MK002M کیف رودوشی گابل مدل MK002M
  Gabol
  کیف رودوشی گابل مدل MK002M
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف ایماوا
 • کیف پول گابل مدل Gameکیف پول گابل مدل Game
  Gabol
  کیف پول گابل مدل Game
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط قلم نی
 • کیف دوشی زنانه گابل مدل Viteکیف دوشی زنانه گابل مدل Vite
  Gabol
  کیف دوشی زنانه گابل مدل Vite
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط قلم نی
 • کیف پول زنانه گابل مدل Colorکیف پول زنانه گابل مدل Color
  Gabol
  کیف پول زنانه گابل مدل Color
  ۱۳۶,۵۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف رودوشی گابل مدل MK001کیف رودوشی گابل مدل MK001
  Gabol
  کیف رودوشی گابل مدل MK001
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کیف ایماوا
 • کیف زنانه گابل مدل 535772کیف زنانه گابل مدل 535772
  Gabol
  کیف زنانه گابل مدل 535772
  ۳۲۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف دوشی زنانه گابل مدل 536042کیف دوشی زنانه گابل مدل 536042
  Gabol
  کیف دوشی زنانه گابل مدل 536042
  ۷۷۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کیف رودوشی زنانه گابل مدل 536812 Amelie کیف رودوشی زنانه گابل مدل 536812 Amelie
  Gabol
  کیف رودوشی زنانه گابل مدل 536812 Amelie
  ۷۸۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس
 • کوله پشتی زنانه گابل مدل West 531142کوله پشتی زنانه گابل مدل West 531142
  Gabol
  کوله پشتی زنانه گابل مدل West 531142
  ۴۸۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط کوه نور تجارت ارس