کراستاس

از سال 1964 کراستاس پروتکل‌های سفارشی و منحصر به فردی را ابداع کرده و محصولات را به طور هدفمند و طبقه‌بندی شده همراه با تکنولوژی‌های برتر و پیشگام ارایه داده تا زیبایی مو را آشکار سازد.