دسته‌بندی
پنکیک، کرم پودر، رژ لب مدادی، رژ لب جامد، کانسیلر، مداد لب، مداد چشم، مداد ابرو
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • پنکیک تایرا شماره 502پنکیک تایرا شماره 502
  Tyra
  پنکیک تایرا شماره 502
  ۹۲,۵۰۰ تومان
  فروش توسط پرشیاکالا
 • مداد ابرو پودری تایرا شماره407مداد ابرو پودری تایرا شماره407
  Tyra
  مداد ابرو پودری تایرا شماره407
  ۱۰۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پرشیاکالا
 • مداد چشم تایرا مدل CB-01مداد چشم تایرا مدل CB-01
  Tyra
  مداد چشم تایرا مدل CB-01
  ۴۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پخش کوشایی
 • رژلب مدادی تایرا شماره 605رژلب مدادی تایرا شماره 605
  Tyra
  رژلب مدادی تایرا شماره 605
  ۷۹,۹۰۰ تومان
  فروش توسط جام پخش
 • رژلب مدادی ضد آب تایرا شماره 608رژلب مدادی ضد آب تایرا شماره 608
  Tyra
  رژلب مدادی ضد آب تایرا شماره 608
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پخش کوشایی
 • کانسیلر تایرا مدل استیک شماره 550کانسیلر تایرا مدل استیک شماره 550
  Tyra
  کانسیلر تایرا مدل استیک شماره 550
  ۶۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پخش کوشایی
 • پنکیک تایرا شماره 501پنکیک تایرا شماره 501
  Tyra
  پنکیک تایرا شماره 501
  ۸۲,۹۰۰ تومان
  فروش توسط جام پخش
 • پنکیک تایرا شماره 504پنکیک تایرا شماره 504
  Tyra
  پنکیک تایرا شماره 504
  ۷۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پخش کوشایی
 • کرم پودر تایرا مدل Color Ideal شماره 02کرم پودر تایرا مدل Color Ideal شماره 02
  Tyra
  کرم پودر تایرا مدل Color Ideal شماره 02
  ۱۱۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط جام پخش
 • رژلب مدادی ضد آب تایرا شماره 607رژلب مدادی ضد آب تایرا شماره 607
  Tyra
  رژلب مدادی ضد آب تایرا شماره 607
  ۷۳,۸۰۰ تومان
  فروش توسط پخش کوشایی
 • کرم پودر تایرا مدل Color Ideal شماره01 حجم 35 میلی لیترکرم پودر تایرا مدل Color Ideal شماره01 حجم 35 میلی لیتر
  Tyra
  کرم پودر تایرا مدل Color Ideal شماره01 حجم 35 میلی لیتر
  ۱۱۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط درجه یک
 • کرم پودر تایرا مدل Color Ideal شماره 02 حجم 35 میلی لیترکرم پودر تایرا مدل Color Ideal شماره 02 حجم 35 میلی لیتر
  Tyra
  کرم پودر تایرا مدل Color Ideal شماره 02 حجم 35 میلی لیتر
  ۱۱۴,۰۰۰ تومان
  فروش توسط جام پخش
 • کرم پودر تایرا مدل Color Ideal شماره 04کرم پودر تایرا مدل Color Ideal شماره 04
  Tyra
  کرم پودر تایرا مدل Color Ideal شماره 04
  ۱۰۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پخش کوشایی
 • پنکیک تایرا شماره 508پنکیک تایرا شماره 508
  Tyra
  پنکیک تایرا شماره 508
  ۹۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گالری آرایشی امیر
 • رژ لب مدادی تایرا مدل Super Waterproof شماره 608 رژ لب مدادی تایرا مدل Super Waterproof شماره 608
  Tyra
  رژ لب مدادی تایرا مدل Super Waterproof شماره 608
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پخش کوشایی
 • پنکیک فشرده تایرا شماره 505پنکیک فشرده تایرا شماره 505
  Tyra
  پنکیک فشرده تایرا شماره 505
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پخش کوشایی
 • رژ لب جامد تایرا مدل Best Color شماره 116رژ لب جامد تایرا مدل Best Color شماره 116
  Tyra
  رژ لب جامد تایرا مدل Best Color شماره 116
  ۲۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پخش کوشایی
 • کانسیلر تایرا مدل Longwearing Waterproof شماره 550کانسیلر تایرا مدل Longwearing Waterproof شماره 550
  Tyra
  کانسیلر تایرا مدل Longwearing Waterproof شماره 550
  ۶۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پخش کوشایی
 • رژ لب جامد تایرا مدل Best Color شماره 126رژ لب جامد تایرا مدل Best Color شماره 126
  Tyra
  رژ لب جامد تایرا مدل Best Color شماره 126
  ۲۸,۵۰۰ تومان
  فروش توسط پخش کوشایی
 • رژ لب جامد تایرا مدل Best Color شماره 148رژ لب جامد تایرا مدل Best Color شماره 148
  Tyra
  رژ لب جامد تایرا مدل Best Color شماره 148
  ۳۱,۹۰۰ تومان
  فروش توسط پخش کوشایی
 • پنکیک فشرده تایرا شماره 506پنکیک فشرده تایرا شماره 506
  Tyra
  پنکیک فشرده تایرا شماره 506
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پخش چهره نگار
 • پنکیک فشرده تایرا شماره 508پنکیک فشرده تایرا شماره 508
  Tyra
  پنکیک فشرده تایرا شماره 508
  ۸۶,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گالری آرایشی امیر
 • مداد لب تایرا شماره 209مداد لب تایرا شماره 209
  Tyra
  مداد لب تایرا شماره 209
  ۳۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گالری آرایشی امیر