مدیسانا

بیش از 30 سال است مدیسانا به کمک افرادی می پردازد که سلامتی برایشان حائز اهمیت است. شرکت مدیسانا یکی از برجسته ترین متخصصان در حوزه مراقبت از سلامت، کنترل سلامت و درمان خانگی است. مدیسانا در این زمینه تمرکز ویژه ای بر نوآوری‌های الهام گرفته از سنّت‌ها دارد و در رابطه با نوآوری، توسعه پیشرفت و بهینه سازی محصولات مراقبت از سلامت برای کاربران خانگی فعالیت می‌کند. بسیاری از محصولاتی که امروزه به صنعت استاندارد وارد شده برای اولین بار توسط مدیسانا معرفی شده‌اند. مراقبت‌های پزشکی برای هر شخص روزبهروز مهم‌تر شده و شامل کنترل سلامت، خود درمانی و مراقبت شخصی مناسب است.