با اعتقاد بر مد گرایی و تامین نیاز های به روز بازار بر اساس تغییرات صنعت آرایشی است .تولید محصولات این برند با در نظر داشتن فاکتور سلامت و همچنین کیفیت بالادر رنگبندی های متنوع به بازار عرضه شده است.
دسته‌بندی
رژ لب مایع، پنکیک، کرم پودر، ریمل
قیمت
مرتب سازی بر اساس:
 • پنکیک فشرده جویل گیاهی مدل 2WAY SUPER LONG LASTING شماره 16پنکیک فشرده جویل گیاهی مدل 2WAY SUPER LONG LASTING شماره 16
  جویل
  پنکیک فشرده جویل گیاهی مدل 2WAY SUPER LONG LASTING شماره 16
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گالری آرایشی امیر
 • رژ لب مایع جویل شماره JR277رژ لب مایع جویل شماره JR277
  جویل
  رژ لب مایع جویل شماره JR277
  ۸۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گالری آرایشی امیر
 • پنکیک فشرده جویل گیاهی مدل 2WAY SUPER LONG LASTING شماره 18پنکیک فشرده جویل گیاهی مدل 2WAY SUPER LONG LASTING شماره 18
  جویل
  پنکیک فشرده جویل گیاهی مدل 2WAY SUPER LONG LASTING شماره 18
  ۱۵۰,۵۰۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • رژ لب مایع جویل شماره JR255رژ لب مایع جویل شماره JR255
  جویل
  رژ لب مایع جویل شماره JR255
  ۸۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط نیلوفر بیوتی
 • رژ لب مایع جویل شماره JR268رژ لب مایع جویل شماره JR268
  جویل
  رژ لب مایع جویل شماره JR268
  ۸۲,۱۴۰ تومان
  فروش توسط درجه یک
 • رژ لب مایع جویل شماره JR283رژ لب مایع جویل شماره JR283
  جویل
  رژ لب مایع جویل شماره JR283
  ۶۹,۸۰۰ تومان
  فروش توسط نیلوفر بیوتی
 • پنکیک گیاهی فشرده جویل مدل 2WAY SUPER LONG LASTING شماره 14پنکیک گیاهی فشرده جویل مدل 2WAY SUPER LONG LASTING شماره 14
  جویل
  پنکیک گیاهی فشرده جویل مدل 2WAY SUPER LONG LASTING شماره 14
  ۱۴۷,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گالری آرایشی امیر
 • رژ لب مایع جویل شماره JR275رژ لب مایع جویل شماره JR275
  جویل
  رژ لب مایع جویل شماره JR275
  ۸۸,۵۰۰ تومان
  فروش توسط نیلوفر بیوتی
 • رژ لب مایع جویل شماره JR273رژ لب مایع جویل شماره JR273
  جویل
  رژ لب مایع جویل شماره JR273
  ۷۴,۸۱۰ تومان
  فروش توسط گالری آرایشی امیر
 • رژ لب مایع جویل شماره JR276رژ لب مایع جویل شماره JR276
  جویل
  رژ لب مایع جویل شماره JR276
  ۷۹,۸۱۰ تومان
  فروش توسط درجه یک
 • کرم پودر جویل شماره J10 حجم 30 میلی لیترکرم پودر جویل شماره J10 حجم 30 میلی لیتر
  جویل
  کرم پودر جویل شماره J10 حجم 30 میلی لیتر
  ۲۷۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • کرم پودر جویل شماره J04 حجم 30 میلی لیترکرم پودر جویل شماره J04 حجم 30 میلی لیتر
  جویل
  کرم پودر جویل شماره J04 حجم 30 میلی لیتر
  ۲۷۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط زیبا رویان لیان
 • رژ لب مایع جویل شماره JR261رژ لب مایع جویل شماره JR261
  جویل
  رژ لب مایع جویل شماره JR261
  ۸۶,۹۸۰ تومان
  فروش توسط درجه یک
 • رژ لب مایع جویل شماره JR280رژ لب مایع جویل شماره JR280
  جویل
  رژ لب مایع جویل شماره JR280
  ۷۷,۷۰۰ تومان
  فروش توسط نیلوفر بیوتی
 • ریمل جویل مدل تریپل شاتریمل جویل مدل تریپل شات
  جویل
  ریمل جویل مدل تریپل شات
  ۱۵۸,۰۰۰ تومان
  فروش توسط پخش آرمانی
 • کرم پودر جویل شماره J08 حجم 30 میلی لیترکرم پودر جویل شماره J08 حجم 30 میلی لیتر
  جویل
  کرم پودر جویل شماره J08 حجم 30 میلی لیتر
  ۲۷۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط زیبا رویان لیان
 • کرم پودر جویل شماره J07 حجم 30 میلی لیترکرم پودر جویل شماره J07 حجم 30 میلی لیتر
  جویل
  کرم پودر جویل شماره J07 حجم 30 میلی لیتر
  ۲۷۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط زیبا رویان لیان
 • ریمل جویل مدل مکس بولدریمل جویل مدل مکس بولد
  جویل
  ریمل جویل مدل مکس بولد
  ۱۵۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط زیبا رویان لیان
 • پنکیک جویل شماره PJ18پنکیک جویل شماره PJ18
  جویل
  پنکیک جویل شماره PJ18
  ۲۳۱,۰۰۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • پنکیک جویل شماره PJ12پنکیک جویل شماره PJ12
  جویل
  پنکیک جویل شماره PJ12
  ۲۳۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط زیبا رویان لیان
 • کرم پودر جویل شماره J06 حجم 30 میلی لیترکرم پودر جویل شماره J06 حجم 30 میلی لیتر
  جویل
  کرم پودر جویل شماره J06 حجم 30 میلی لیتر
  ۲۷۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط زیبا رویان لیان
 • رژ لب مایع جویل شماره JR252رژ لب مایع جویل شماره JR252
  جویل
  رژ لب مایع جویل شماره JR252
  ۱۲۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط زیبا رویان لیان
 • کرم پودر جویل شماره J02 حجم 30 میلی لیترکرم پودر جویل شماره J02 حجم 30 میلی لیتر
  جویل
  کرم پودر جویل شماره J02 حجم 30 میلی لیتر
  ۲۷۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط زیبا رویان لیان
 • پنکیک جویل شماره PJ11 پنکیک جویل شماره PJ11
  جویل
  پنکیک جویل شماره PJ11
  ۲۳۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط زیبا رویان لیان
 • پنکیک جویل شماره PJ14پنکیک جویل شماره PJ14
  جویل
  پنکیک جویل شماره PJ14
  ۲۳۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط زیبا رویان لیان
 • کرم پودر جویل شماره J05 حجم 30 میلی لیترکرم پودر جویل شماره J05 حجم 30 میلی لیتر
  جویل
  کرم پودر جویل شماره J05 حجم 30 میلی لیتر
  ۲۷۲,۰۰۰ تومان
  فروش توسط زیبا رویان لیان
 • پنکیک جویل شماره PJ13پنکیک جویل شماره PJ13
  جویل
  پنکیک جویل شماره PJ13
  ۲۳۵,۰۰۰ تومان
  فروش توسط آرالیا بیوتی
 • پنکیک جویل شماره PJ20 پنکیک جویل شماره PJ20
  جویل
  پنکیک جویل شماره PJ20
  ۲۳۰,۰۰۰ تومان
  فروش توسط گالری رزسیاه
 • رژ لب مایع جویل شماره JR291رژ لب مایع جویل شماره JR291
  جویل
  رژ لب مایع جویل شماره JR291
  ۱۲۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط زیبا رویان لیان
 • پنکیک جویل شماره PJ21 پنکیک جویل شماره PJ21
  جویل
  پنکیک جویل شماره PJ21
  ۲۳۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط زیبا رویان لیان
 • رژ لب مایع جویل شماره JR281رژ لب مایع جویل شماره JR281
  ٪۱۰ تخفیف
  جویل۹۲,۰۰۰تومان
  رژ لب مایع جویل شماره JR281
  ۸۲,۸۰۰ تومان
  فروش توسط نیلوفر بیوتی
 • رژ لب مایع جویل شماره JR275رژ لب مایع جویل شماره JR275
  جویل
  رژ لب مایع جویل شماره JR275
  ۱۲۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط زیبا رویان لیان
 • پنکیک جویل شماره PJ16پنکیک جویل شماره PJ16
  جویل
  پنکیک جویل شماره PJ16
  ۲۳۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط زیبا رویان لیان
 • پنکیک جویل شماره PJ17پنکیک جویل شماره PJ17
  جویل
  پنکیک جویل شماره PJ17
  ۲۳۳,۰۰۰ تومان
  فروش توسط زیبا رویان لیان
 • رژ لب مایع جویل شماره JR261رژ لب مایع جویل شماره JR261
  جویل
  رژ لب مایع جویل شماره JR261
  ۱۲۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط زیبا رویان لیان
 • رژ لب مایع جویل شماره JR288رژ لب مایع جویل شماره JR288
  جویل
  رژ لب مایع جویل شماره JR288
  ۱۲۹,۰۰۰ تومان
  فروش توسط زیبا رویان لیان